12. мај 2016. – Јавна набавка добара – службена и радна обућа за запослене у покрајинским органима управе ЈН ОП 1.1.2/2016

Документацију можете преузети путем следећег линка

12. мај 2016. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 13. јун 2016. године до 10.00 часова.

12. мај 2016. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

22. јун 2016. – ОДЛУКА о додели уговора

6. јул 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору