1. март 2016. – Јавна набавка – Услуге – организовање и спровођење обука за унапређење квалитета рада и услуга које се пружају женама у ситуацији насиља у надлежним институцијама и организацијама, обликована по партијама од 1 до 4 ЈН МВ 1.2.3/2016

Документацију можете преузети путем следећег линка 

1. март 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 11. март 2016. године до 10.00 часова.

1. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 1

1. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 2

1. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 3

1. март 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 4 

18. март 2016. – ОДЛУКА о додели уговора

29. март 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија 1

29. март 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија 2

29. март 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија 3

29. март 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија 4