5. јун 2015. Јавна набавка – Услуге – израда и представљање медијске стратегије за информисање грађана и грађанки о насиљу у породици ЈН МВ 1.2.8/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка

5. јун 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 17. јун 2015. године до 10.00 часова.

5. јун 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

9. јун 2015. – ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

6. јул 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о додели уговора