Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова

Покрајински секретаријат активно је учествовао у свим до сада организованим дебатама о Предлогу закона и прецизно су изнете све наше примедбе, нарочито неопходност да статус механизама на покрајинском нивоу буде јасно видљив. Сматрамо да је исправна одлука да се предлог закона ревидира, имајући у виду велики број примедби на садржај предлога, и истиче да процес креирања мора подразумевати учешће постојећих механизама за родну равноправност на свим нивоима, и локалних и покрајинских, стручњакиња и стручњака у овој области, као и активисткиња и активиста цивилног сектора.

Имајући у виду значај овог закона, Секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова сматра да је посебно важно да се предложени назив закона промени, те да се врати првобитно предложен назив „Закон о родној равноправности“ који терминолошки прецизније одређује вредности и права која се овим предлогом документа дефинишу. Такође је потребно да се у предлогу закона јасније дефинише образовање механизама за родну равноправности на територији аутономне покрајине, као и њихова улога у надзору над применом закона.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова спреман је да, као и до сада, пружи стручну подршку и активно учествује у припреми документа чија ће примена истински допринети унапређењу живота жена и мушкараца у Републици Србији.