Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова

Нови Сад, 1. октобар 2015.Према подацима Националне службе за запошљавање у Републици Србији, на дан 30.09.2015. године, на евиденцији се налази 737.882 незапослених лица. Од тог броја Ап Војводина учествује са 24,39%  лица, односно 179.262 незапослених.

 

У односу на 30.09.2014. године, у Републици Србији смањен је број незапослених за 11.265 лица, од тога за 9.541 лица у АПВ, док у осталом делу Републике за 1.724 лица.

Ови подаци  су показатељ да Покрајинска влада, својим активним мерама запошљавања, одлучујуће доприноси смањењу незапослености у Републици Србији, односно 84,69% у укупном смањењу  незапослености.