Привреда

Strategija razvoja klastera

Program za smart specijalizaciju u istraživanju i inovacijama Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2015 – 2020.

Bilten broj 1/2017: Socijalna ekonomija i socijalno preduzetništvo

Strategija razvoja i korišćenja širokopojasnog pristupa u AP Vojvodini za period od 2012. do 2015.

Elaborat modela za korišćenje i upravljanje metropoliten mrežama u lokalnim samoupravama u AP Vojvodini