Potpisan sporazum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Komore italijansko-srpskih privrednika: korak ka unapređenju privredne klime u Vojvodini

Danas je u Pokrajinskoj vladi upriličeno svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, koji zastupa pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević i Komore italijansko-srpskih privrednika poslovno udruženje Beograd, čiji je potpisnik predsednik Upravnog odbora, Anino De Venecija.

Ovim Memorandumom uspostavljaju se okvirni mehanizmi bliže saradnje između Komore i Sekretarijata, vođeni zajedničkim vizijama i ciljevima, sa ciljem efikasnijeg delovanja na poboljšanju uslova za unapređenje privredne klime u AP Vojvodini.

Međusobno informisanje i razmena znanja i relevantnih informacija o tržišnim kretanjima i pokazateljima ekonomske saradnje Vojvodine i Italije, deo su zajedničkih aktivnosti na realizaciji ovog sporazuma, uzimajući u obzir velik potencijal koji leži u saradnji između italijanskih i vojvođanskih kompanija.

Sekretar Ivanišević je istakao da postoji tradicionalna saradnja dveju zemalja, te da je današnje potpisivanje memoranduma još jedan korak ka produbljivanju dobrih odnosa i među regijama.

,,Ta saradnja podrazumeva bezmalo 70 firmi iz Italije koje egzistiraju u našoj državi, ali hoćeamo da idemo dalje. Hoćemo da organizujemo prezentaciju potencijala italijanskih firmi u Vojvodini, na manifestacijama, kao i da se mi predstavimo sa onim što je najbolje iz Vojvodine na budućim sajmovima u Italiji, te da povežemo naše privredne subjekte. To i jeste ono što najvažnije i što hoćemo da postignemo ovim sporazumom. Većina italijanskih firmi su srednje i velike, stoga bismo da povežemo preduzeća sa italijanskim kako bismo videli u kojim aspektima mogu zajedno da ostvare saradnju. Cilj nam je i da se što veći broj ljudi zaposli“, rekao je Ivanišević, dodavši da su važne i investicije italijanskih firmu u oblast turizma, te da je jedan način kako da se to i ostvari da se što bolje predstave turistički potencijali AP Vojvodine italijanskom tržištu, koje već ima veoma razvijenu ovu privrednu granu.

Pokrajinski sekretar je inicirao i promociju zajedničke saradnje i na predstojećim sajamskim manifestacijama u okviru kojih Sekretarijat ima svoje izložbene i službene prostore, počev od Međunarodnog sajma turizma, potom sajma privrede i u okviru aktivnosti Sekretarijata i na predstojećem Sajmu poljoprivrede u prvoj polovini naredne godine.

Sekretarijat i Komora će u narednom periodu intenzirvno raditi i na organizovanju zajedničkih događaja u cilju unapređenja saradnje i informisanja javnosti kao i na organizovanju stručnih skupova i edukacija, te realizovanju inicijativa.

Predsednik UO Komore, Anino De Venecija, je istakao da je Italija među prva tri strana partnera po vrednosti investicija u Srbiji, te da italijanske kompanije nastavljaju da pokazuju veliko interesovanje za direktno prisustvo na tržištu Srbije, koje je tokom decenija dostiglo broj od preko hiljadu kompanija sa učešćem italijanskog kapitala, obezbeđujući značajan doprinos društvenom i ekonomskom razvoju Srbije.

,,Smatram da je neophodno nastaviti da radimo na daljem razvoju bilateralnih odnosa, s obzirom na to da je potencijal Srbije zaista značajan i da imamo još prostora za zajedničke projekte. Komora italijansko-srpskih privrednika sa oko 145 kompanija članica koje zapošljavaju preko 22 hiljade radnika, jedna je od najvećih stranih privrednih komora u zemlji i stalna smo referentna tačka za srpske i italijanske preduzetnike, zainteresovane za pokretanje zajedničkih aktivnosti na srpskom i inostranom tržištu“, rekao je De Venecija.