Otvorena Međunarodna konferencija o promenama u gradskoj i aktivnoj mobilnosti posvećenu biciklizmu, pratećoj infrastrukturi i uticaju na turizam

U Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine danas je upriličeno svečano otvaranje dvodnevne konferencije pod nazivom ,,Međunarodna konferencija o promenama u gradskoj i aktivnoj mobilnosti“, prevashodno posvećena biciklizmu u Srbiji, a posebno u AP Vojvodini. Prva Nacionalna konferencija o bicikliranju održava se u Novom Sadu održava se 28. i 29. septembra, tačnije prvog dana u u Velikoj sali Skupštine APV, dok se drugog dana odrvija u Privrednoj komori Vojvodine, gde će se pored konferencijskog segmenta odvijati i radionice.

Na svečanom otvaranju Konferencije, prisutnima se obratio pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević. On je istakao da je biciklizam i izrada nacionalne strategije ono čemu je posvećen Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

,,Moram da istaknem projekat Sekretarijata koji ima za cilj izradu projektno – tehničke dokumentacije za deo biciklističke staze u Kanjinji, ali i značajan porjekat izrade projektno – tehničke dokumentacije koju sprovodimo sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koji bi trebalo da utvrdi jasnu trasu i vrednost ukupne staze Od Novog Sada do Beočina. To je staza za koju se nadamo da ćemo nakon izrade dokumentacije obezbediti sredstva za izgradnju, a koja će u značajnom delu promeniti koncept bicilizma, a pored toga trebalo bi da bude i pešaćka staza. Veoma je značajan i velik udeo Grada Novog Sada koji je mnogo uložio u izgradnju biciklističkih staza na teritoriji Grada. Važno je da napomenem da ćemo nastaviti da ulažemo u razvoj biciklističkih staza i na Fruškoj gori, sam pristup poznavanja kroz biciklizam“, rekao je Ivanišević.

On je dodao da će Sekretarijat početkom naredne godine započeti reviziju idejnog rešenja biciklističke staze od Beograda do Novog sada, što jeste projekat iz prethodnog perioda, a koji će biti pripremljen za potencijalne investitore, jer je svakako projekat od značaja kako za turizam, tako i za samu privredu.

Na otvaranju su učestvovali i član Gradskog veća za privredu grada Novog Sada, Milorad Radojević, kao i predsednica Borda direktora DCC, Gordana Plamenac, a putem video poziva obratio se i dr Fabio Skano, direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Moderator i domaćin konferencije je Marko Trifković iz Novosadske biciklističke inicijative.

Milorad Radojević je istakao da je svakako značajno što se prva konferencija posvećena biciklizmu održava upravo u Novom Sadu, te da je Grad to i zaslužio, s obziurom da Grad intenzivno ulaže, u proteklih nekoliko godina, upravo u biciklističku infrastrukturu i razvoj biciklizma.

,,U poslednjih nekoliko godina izgrađeno je 22,5 kilometara novih biciklističkih staza i rekonstruisano 40 kilometara istih na teritoriji Novog sada, tako da Novi Sad danas ima preko 90 kilometara biciklističkih staza. Grad Novi Sad je prva lokalna samouprava koja je iz Budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine u prethodne dve godine izdvojila 38 miliona dinara kako bi subvencionisala nabavku bicikala za građane Novog Sada, što je rezultiralo da 3.900 građana dobije subvenciju od 10.000 dinara za kupovinu novog bicikla“, rekao je Radojević.

Sve navedeno je veoma korisno kako sa aspekta bicikla kao prevoznog sredtsva koje utiče na održiv ekološki vid saobraćaja, ali i sa privrednog aspekta prodavaca i proizvođača bicikala.

Ova konferencija je deo projekta Interreg Danube Transnational Programme – Danube Cycle Plans, a u organizaciji Dunavskog centra za kompetencije, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Učesnici konferencije su međunarodni i domaći eksperti iz oblasti biciklizma, privrede, turizma, urbanizma, saobraćaja, prosvete, zdravlja, sporta, nevladinih organizacija, kao i predstavnici institucija i lokalnih samouprava u Srbiji.

Organizatori ističu da svi želimo da udišemo svež vazduh, živimo aktivnim životom i da ne budemo pod stresom zbog buke, gužve, nedostatka parking prostora, da želimo da budemo zdravi i da se slobodno krećemo, te da je važno pristupati pitanjima mobilnosti i upotrebe javnog prostora.

Organizatori su danas predstavili nacrt Nacionalne strategije o bicikliranju za period 2022-2026. godina, što je jeste cilj ove konferencije.

Važno je istaći da je Bečka deklaracija, koju je 18. maja 2021. usvojila 41 država, uključujucći i Srbiju, bila važan korak u pravcu postizanja navedenih ciljeva, te da je Srbija u procesu izrade nacionalnih strategija koje će omogućiti širi spektar aktivnosti na kreiranju novog koncepta urbane i aktivne mobilnosti za narednih deset godina, a Nacionalna strategija bicikliranja je svakako jedan od važnih strateških dokumenata.

Prvog dana konferencije, učesnici će se upoznati sa pojmom bicikliranja kao načina života, iskustvima iz susedstva, istorijom biciklističke politike u Austriji, nacionalnom ciklo inicijativom u Češkoj Republici, iskustvima grada Zagreba u primeni Pravilnika o projektovanju biciklističke infrastrukture, potom sa biciklizmom u Srbiji, statusom i perspektivama, Nacionalnom strategijom za bicikliranje za period 2022-2026, kao i o biciklistima u saobraćaju u Srbiji, zakonima i regulativama.

Drugog dana konferencije, koja se odvija u Privrednoj komori Vojvodine, pretežno će se razmatrati teme posvećene biciklizmu sa aspekta turizma, a kroz unapređenje postojeće i izgradnju nove prateće infrastrukture.