О конкурентности у области пчеларске производње на бази интеграције научних знања

Нови Сад, 29. март 2016.Помоћница покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова, за област запошљавања, предузетништва и занатства др Мирјана Крањац, састала се данас са представницима Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Кластера ,,Панонска пчела“, са којима је разговарала о могућностима сарадње, како би се, развијањем нових производа у области пчеларске производње, утицало на унапређење конкурентности домаћих произвођача на иностраном тржишту.

Једна од кључних тема састанка била је везана за побољшање контроле квалитета и развоја нових пчеларских производа на тржишту путем заступљенијег научно-аналитичког учешћа и приступа Универзитета у Новом Саду, тачније ПМФ-а. Поред тога, интензивирање међусобне сарадње света науке и привреде би, у овом случају, могло довести до успешне апликације за прекогранични пројекат са Републиком Хрватском, у области пчеларства, тачније пројекат ,,Панонска пчела 2“ (Pannonian Bee 2).

,,Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова се дуги низ година залаже за што ефикасније повезивање науке и привреде. Веома је важно подићи свест шире јавности о значају овакве сарадње, заједничком развоју нових производа са додатом вредношћу, те утемељењу вредности и стандарда у постојеће пословање и производњу, како би привредници могли да одговоре на захтеве светских тржишта“, истакла је др Мирјана Крањац.

Председник Управног одбора Иновативног удружења за унапређење конкурентности пчеларске производње – Кластер ,,Панонска пчела“, Хаџи Зоран Јовановић, је става да се сарадњом са земљама како из окружења, тако и међурегионална сарадња са европским земљама које вежу слични интереси, кроз међународне пројекте, може знатно унапредити конкурентност у привреди, пољопривреди и у свим сегментима производње. Сарадњом са многим релевантним научним институцијама, институтима и организацијама, Кластер је на корак до оснивања института за развој пчеларства, који би био лоциран на Фрушкој гори.

Др Крањац је истакла да су учесници састанка договорили заједничко аплицирање за ИПА програм Србија-Хрватска, у области пчеларске производње, превасходно у погледу анализе и контроле квалитета пчеларских производа, као и контроле услова и животне средине у којој пчеле функционишу. ,,Најзначајнија сфера сарадње је развој нове, функционалне хране, на бази меда. Кластер ће се укључити у међународни конгрес стручњака из ове области, који организује ПМФ ,,ИБСЦ 2016“, који ће бити одржан у септембру, када ће бити потписан и меморандум о сарадњи, што представља наредни корак у остварењу зацртаних циљева“, рекла је помоћница секретара.

Хрватски партнер на поменутом предстојећем пројекту ће бити Осјечко-барањска жупанија, тачније Прехрамбено-технолошки факултет из Осијека.