28. март 2016. – Јавна набавка добара – службена, радна одећа и опрема за личну заштиту запослених у покрајинским органима управе ЈН ОП 1.1.1/2016

Документацију можете преузети путем следећег линка

28. март 2016. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 27. април 2016. године до 10.00 часова.

28. март 2016. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

9. мај 2016. – ОДЛУКА о додели уговора

26. мај 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору