Održana deveta sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta: predstavljene informacije o radu i realizaciji programa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, održana je deveta sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojom je predsedavao pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević.

Sekretar Ivanišević je istakao da je tripartitni dijalog bio i ostao veoma važan segment uvažavanja svih strateških socijalnih partnera, važnih za privredni život AP Vojvodine, što i jeste uloga Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta koji na jednom mestu okuplja partnere koji zajednički razmatraju sve probleme prisutne u privredi.

,,Kada govorimo o aktuelnim pokazateljima Privredne komore Vojvodine imamo povećanje broja turista na nivo koji će premašiti referentnu 2019. godinu i imamo istorijski nisku stopu nezaposlenosti. Stoga su i teme današnjeg sastanka podsticaji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kako u turizmu i privredi, tako i u oblasti zapošljavanja, kako bismo se, uključujući sve socijalne partnere, što bolje pripremili za sledeću budžetsku godinu, te time bolje targetirali sredstva koja želimo da plasiramo u privredi“, rekao je sekretar Ivanišević na samom početku sednice.

U okviru Dnevnog reda, predstavljene su dve ključne informacije Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam – Informacija o Pokrajinskom akcionom planu zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu i Informacija o planiranim i realizovanim konkursima u Sekretarijatu u 2022. godini.

,,U ovom momentu govorimo o stopi nezaposlenosti ispod 10 odsto, što je evropski prosek. Važno je istaći da je Sekretarijat uveo dve nove mere, najpre mogućnost da se konkursom za zapošljavanje obuhvate svi poslodavci koji žele da zaposlene prevedu sa određenog na neodređeno zaposlenje, kao i mera zapošljavanja najboljih studenata u organima AP Vojvodine sa svih univerziteta sa sedištem u AP Vojvodini. Dobro je da je takvih lica ukupno 40, a još bolje da je njih 20 našlo zaposlenje i pre odluke po konkursu za studentsku praksu. Preko 170 lica je obuhvaćeno navedenim merama, što kroz samozapošljavanje, zapošljavanje nezapolsenih lica, javne radove i kroz studentsku praksu“, rekao je Ivanišević.

Obrazlažući informacije Sekretarijata, Ivanišević je istakao da u pogledu konkursa koji će detaljno biti ispraćeni, te da postoji iniicjativa da se u okviru svakog narednog konkursa za nabavku mašina i opreme vodi računa o zaštiti životne sredine, odnosno da predmet nabavke mora biti energetski efikasna mašina ili deo opreme, kako bi se što više približili tendenciji Republike Srbije u okviru očuvanja i zaštite životne sredine.

Analizirajući realizovane programe Sekretarijata, Ivanišević je istakao da je u 2022. godini 185 miliona dinara opredeljeno za turizam i preko 200 miliona dinara u oblast privrede, dodavši da su u sektoru privrede sprovedeni konkursi za nabavku mašina i opreme i za nabavku repromaterijala, dok je u turizmu bilo dva konkursa – za nabavku opreme i za subvencionisanje troškova izgradnje i rekonstrukcije turističkih objekata.

,,Povezujući tekuću i proteklu godinu, Sekretarijat je usmerio preko 500 miliona dinara u sektor turizma, što je rezultiralo povećanjem dolaska gostiju na teritoriju AP vojvodine za preko 58 odsto više u prva četiri meseca u 2022. godini. Ideja nam je da nastavimo sa ovim aktivnostima na način na koji smo to činili do sada, uz vođenje računa o broju žena koje su zaposlene u privrednim subjektima. Pored navedenih, važno je istaći konkurs namenjen ženskom preduzetništvu sa iznosom od 7,5 odsto, gde smo posebnu pažnju obratili na kriterijume da je žena faktički upravljač preduzeća i koliko je žena zaposleno u preduzećima koja su aplicirala“, dodao je Ivanišević.

Nakon godinu dana predsedavanja sekretara Ivaniševića PSES-om, na ovoj sednici je izabran predsedavajući za naredni jednogodišnji period, i to je predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić.

Razmatrana je i Informacija o prisustvu predstavnika Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta na 110, 111. i 112. sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.