Odluke

2023. godina

2. novembar 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2023. GODINI

2. novembar 2023. – IZJAVA OSAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – KUPLjENO

2. novembar 2023. – IZJAVA OSAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – BIĆE KUPLjENO

2. novembar 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO 2023 – BIĆE KUPLjENO MAŠINE OPREMA

2. novembar 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO 2023 – KUPLjENO MAŠINE OPREMA

2. novembar 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO 2023 – ĆE BITI KUPLjENO USLUGE

2. novembar 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO 2023 – KUPLjENO USLUGE

27. oktobar 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKIH POTENCIJALA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI

27. oktobar 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – TURIZAM 2023.

24. oktobar 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2023. GODINI

24. oktobar 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS

24. oktobar 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – SOCIJALNA EKONOMIJA 2023

14. septembar 2023. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI – MANIFESTACIJE

14. septembar 2023. – SAGLASNOST NA ODOBRENI IZNOS – MANIFESTACIJE 2023.

14. septembar 2023. – UPUTSTVO – MANIFESTACIJE 2023.

11. septembar 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME U 2023. GODINI – STARTAP ZA POČETNIKE I MLADE

1. septembar 2023. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI – MANIFESTACIJE

29. avgust 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2023. GODINI

22. avgust 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME U 2023. GODINI – STARTAP ZA POČETNIKE I MLADE

22. avgust 2023. – SAGLASNOST NA ODOBRENI IZNOS – STARTAP ZA POČETNIKE I MLADE 2023.

22. avgust 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – STARTAP ZA POČETNIKE I MLADE 2023.

21. avgust 2023. – IZMENA ODLUKE O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE 1

21. avgust 2023. – IZMENA ODLUKE O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE 2

16. avgust 2023. – ODLUKA O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE

20. jul 2023. – ODLUKA O SPROVOĐENJU STRUČNE PRAKSE

14. jul 2023. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2023. GODINI

14. jul 2023. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2023. GODINI

5. jul 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI

4. jul 2023. – LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PODNETIH PRIJAVA PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU ZA SPROVOĐENjE JAVNIH RADOVA

30. jun 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI

19. maj 2023. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA NA 90. MEĐUNARODNOM POLjOPRIVREDNOM SAJMU KOJI ĆE BITI ODRŽAN OD 20. DO 26. MAJA 2023. GODINE

11. maj 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2023. GODINI

11. maj 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – žensko preduzetništvo 2023.

11. maj 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – MAŠINE/OPREMA, RAČUNARSKA OPREMA, SOFTVER – žensko preduzetništvo 2023.

11. maj 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – USLUGE – žensko preduzetništvo 2023.

18. april 2023. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI

11. april 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2023. GODINI

11. april 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – OPREMA – stari i umetnički zanati 2023.

11. april 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – REPROMATERIJAL – stari i umetnički zanati 2023.

11. april 2023. – MODEL IZVEŠTAJA – stari i umetnički zanati 2023.

30. mart 2023. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2023. GODINI

30. mart 2023. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS  – turizam 2023

2022. godina

16. decembar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

16. decembar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – elektronske komunikacije 2022.

16. decembar 2022. – MODEL IZVEŠTAJA elektronske komunikacije i informaciono društvo 2022.

16. decembar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA JAČANjE KAPACITETA TURISTIČKIH ORGANIZACIJA U 2022. GODINI

16. decembar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – turističke organizacije – stručna praksa 2022.

16. decembar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – turističke organizacije – oprema 2022.

7. decembar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUBVENCIONISANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIMA SE PROMOVIŠE ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO U 2022. GODINI

7. decembar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – udruženja žensko preduzetništvo 2022.

7. decembar 2022. – MODEL IZVEŠTAJA udruženja građana za promovisanje ženskog preduzetništva 2022.

30. novembar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2022. GODINI

30. novembar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – socijalna ekonomija 2022.

30. novembar 2022. – MODEL IZVEŠTAJA za doprinos razvoju socijalne ekonomije 2022.

28. novembar 2022. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUBVENCIONISANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIMA SE PROMOVIŠE ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO U 2022. GODINI

15. novembar 2022. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA 53. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA KOJI ĆE BITI ODRŽAN OD 17. DO 19. NOVEMBRA 2022. GODINE

09. novembar 2022. – REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KORIŠĆENjE ZNAKA ,,NAJBOLjE IZ VOJVODINE“

04. oktobar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTEREA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2022. GODINI

04. oktobar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – OPREMA 2022

04. oktobar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – REPROMATERIJAL 2022

MODEL IZVEŠTAJA – STARI I UMETNIČKI ZANATI 2022

20. jul 2022. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2022. GODINI – druga izmena

20. jul 2022. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2022. GODINI – treća izmena

22. jun 2022. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2022. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

22. jun 2022. – ODLUKA O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE

21. jun 2022. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2022. GODINI – druga izmena

20. jun 2022. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2022. GODINI – prva izmena

17. jun 2022. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA U AP VOJVODINI U 2022. GODINI

20. jun 2022. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2022. GODINI – prva izmena

7. jun 2022. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2022. GODINI

19. maj 2022. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA 89. MEĐUNARODNOM POLjOPRIVREDNOM SAJMU KOJI ĆE BITI ODRŽAN NA NOVOSADSKOM SAJMU OD 21. DO 27. MAJA 2022. GODINE

12. maj 2022. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2022. GODINI

5. maj 2022. – IZMENA ODLUKE O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE

26. april 2022. – ODLUKA O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE

18. april 2022. – LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PODNETIH PRIJAVA PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU ZA SPROVOĐENjE JAVNIH RADOVA

30. mart 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA ILI DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2022. GODINI

30. mart 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS

30. mart 2022. – MODEL IZVEŠTAJA za refundiranje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera koja je kupljena u periodu od 16.3.2020. – 23.3.2022.

30. mart 2022. – MODEL IZVEŠTAJA za refundiranje troškova za nabavku usluge koja je kupljena u periodu od 16.3.2020. do 23.3.2022.

23. mart 2022. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA 12. MEĐUNARODNOM SAJMU VINA – BEOWINE 2022 KOJI ĆE SE ODRŽATI U PERIODU OD 25. DO 26. MARTA 2022. GODINE

18. mart 2022. – ODLUKA O IZBORU KOIZLAGAČA ZA NASTUP NA SAJMU PREDUZETNIŠTVA I STARIH ZANATA KOJI SE ODRŽAVA NA NOVOSADSKOM SAJMU 21. I 22. MARTA 2022. GODINE

4. mart 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2022. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

4. mart 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u turizmu 2022

3. mart 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2022. GODINI

3. mart 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – Repromaterijal 2022.

3. mart 2022. – DOPIS – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za celokupnu vrednost kupljenog repromaterijala za koji je odobrena subvencija

2. mart 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2022. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

2. mart 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture 2022

11. februar 2022. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2022. GODINI

11. februar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – kupljeno, isporučeno i isplaćeno u celosti u periodu od 16.3.2020. do 18.1.2022. godine

11. februar 2022. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – biće kupljeno, isporučeno i isplaćeno u celosti do 12.4.2022. godine (60 dana od Odluke)

2021. godina

13. decembar 2021. – IZMENA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI

7. decembar 2021. – ODLUKA O SPROVOĐENjU STRUČNE PRAKSE NAJBOLjIH DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AP VOJVODINE

6. decembar  2021. – DOPUNA ODLUKE O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI

4. decembar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – MANIFESTACIJE

3. decembar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2021. GODINU
3. decembar 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – TELEKOMUNIKACIJE 2021.
3. decembar 2021. – IZVEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA – TELEKOMUNIKACIJE 2021.

01. decembar 2021. – REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KORIŠĆENjE ZNAKA ,,NAJBOLjE IZ VOJVODINE“

24. novembar 2021. – PREDLOG LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRISTIGLIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI– MANIFESTACIJE

17. novembar 2021. – ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

2. novembar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANjA LOKALNIH SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA

27. oktobar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI
27. oktobar 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA TURISTIČKE ORGANIZACIJE LOKALNIH SAMOUPRAVA 2021

21. oktobar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA I USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2021. GODINI
21. oktobar 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO 2021
ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – MAŠINE, OPREMA, SOFTVER
ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – USLUGE

20. oktobar 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U AP VOJVODINI U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

19. oktobar 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U AP VOJVODINI U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

13. septembar 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2021. GODINI
13. septembar 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA STARE ZANATE – OPREMA 2021
13. septembar 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA STARE ZANATE – REPROMATERIJAL 2021
STARI ZANATI – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu

27. jul 2021. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI

6. jul 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI

5. jul 2021. – IZMENA ODLUKE O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI

1. jul 2021. – ODLUKA O DODELI SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI
1. јул 2021. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

30. јун 2021. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2021. ГОДИНИ

25. jun 2021. – LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PODNETIH PRIJAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA

17. jun 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME ILI ZA NABAVKU SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2021. GODINI
17. jun 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – REFUNDACIJA (KUPLjENO OD 16.03.2020. DO 01.03.2021. GODINE)
17. jun 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS – AVANS PLUS REFUNDACIJA (60 DANA OD DONOŠENjA ODLUKE)

15. jun 2021. – ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2021. GODINI
15. jun 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI NA ODOBRENI IZNOS
15. jun 2021. – IZVEŠTAJ O NAMENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA

19. maj 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEDOBITNIM ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI

18. maj 2021. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

17. maj 2021. – ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

29. april 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI – PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE
29. april 2021 . – IZJAVA O SAGLASNOSTI – PODIZANJE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE
29. april 2021. – ODLUKA O DODELI SREDSTAVA PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA
29. april 2021. – IZJAVA O SAGLASNOSTI – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA

2020. година

17. децембар 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ
17. децембар 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС
ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава

31. јул 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
31. јул 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ КОЈИ СУ КУПЉЕНИ
31. јул 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ
31. јул 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЈЕ КУПЉЕН
31. јул 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕН

29. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

12. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ – VI

8. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

8. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ

3. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ – V

2. јул 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

23. јун 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

09. јун 2020. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

02. јун 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
02. јун 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – МАШИНА И ОПРЕМА КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ
02. јун 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – МАШИНА И ОПРЕМА КОЈИ СУ КУПЉЕНИ
02. јун 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ КОЈИ ЋЕ БИТИ КУПЉЕНИ
02. јун 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ КОЈИ СУ КУПЉЕНИ

01. јун 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ – друга одлука

01. јун 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

01. јун 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ – II

29. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ – друга одлука по конкурсу

29. мај 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ

28. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2020. ГОДИНИ

28. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС
28. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ
28. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ
28. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

27. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА, РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ИЛИ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ
27. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ
27. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

27. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ У 2020. ГОДИНИ
27. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – КУПЉЕНО У ПЕРИОДУ ОД 12.04.2019. ДО 18.02.2020. ГОДИНЕ
27. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – БИЋЕ КУПЉЕНО У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

25. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2020. ГОДИНИ
25. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – НАБАВКА ОПРЕМЕ
25. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА

22. мај 2020. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА/ОПРЕМЕ ИЛИ ЗА НАБАВКУ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2020. ГОДИНИ
22. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС
22. мај 2020. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС (ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ДОДЕЉЕНА СУБВЕНЦИЈА ОД МИЛИОН ДИНАРА ИЛИ ВИШЕ)

11. мај 2020. – ОБАВЕШТЕЊЕ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА НА ЈАВНЕ КОНКУРСЕ СЕКРЕТАРИЈАТА У 2020. ГОДИНИ
11. мај 2020. – ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА/ПРИЈАВА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА
11. мај 2020. – ОДЛУКА О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСИМА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

2019. година

25. децембар 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

25. децембар 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЊА СЕ ИЗНОС СРЕДСТАВА

23. децембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

23. децембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

20. децембар 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ, МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

13. децембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

11. децембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

2. децембар 2019. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

29. новембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА И ДИГИТАЛИЗОВАЊА ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ОПЕРАЦИЈА У ДОМЕНУ МАРКЕТИНГА И ТРГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

29. новембар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

29. новембар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

22. новембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ

22. октобар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

22. октобар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

26. септембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО – ЕКОНОМСКИХ САВЕТА

18. септембар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. септембар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. септембар 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

26. јул 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ

26. јул 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

22. јул 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

10. јул 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ
10. јул 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ – манифестације
15. јул 2019. – УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ СРЕДСТАВА

10. јул 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

4. јул 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ

28. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА У 2019. ГОДИНИ

26. јун 2019. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, У 2019. ГОДИНИ

21. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДТСВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ
21. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – машине, опрема, софтвер, нематеријална имовина – купљени у периоду од 7. августа 2018. до 21. марта 2019. године
21. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС – машине, опрема, софтвер, нематеријална имовина – купљени у року од 30 дана од дана закључења уговора

20. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

18. јун 2019. ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

14. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2019. ГОДИНИ
14. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – РЕПРОМАТЕРИЈАЛ/АМБАЛАЖА КУПЉЕН(А) У ПЕРИОДУ 09.12.2018. – 21.03.2019. ГОДИНЕ

14. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ
14. јун 2019. – ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОДЛУКЕ – КЛАСТЕРИ ОПРЕМА

11. јун 2019. – РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ КОНКУРСА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У 2019. ГОДИНИ

11. јун 2019. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

11. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

5. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ
5. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката

3. јун 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2019. ГОДИНИ
3. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку машина, опреме или софтвера у креативној економији – претходно учињен издатак
3. јун 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку машина, опреме или софтвера у креативној економији – накнадно учињен издатак

31. мај 2019. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

29. мај 2019. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ

23. мај 2019. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ

20. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ
20. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за репроматеријал и услуге – ПРЕТХОДНО УЧИЊЕНИ ИЗДАЦИ – креативна економија
20. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за репроматеријал и услуге – НАКНАДНО УЧИЊЕНИ ИЗДАЦИ – креативна економија

20. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2019. ГОДИНИ
20. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку опреме – стари занати
20. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ за набавку репроматеријала – стари занати

17. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
17. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку репроматеријала који ће бити купљени у року од 30 дана од дана доношења Одлуке – социјална економија
17. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку репроматеријала који су купљени у периоду од 07.08.2018. године до дана расписивања Јавног конкурса – социјална економија
17. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку машина и опреме који ће бити купљени у року од 30 дана од дана доношења Одлуке – социјална економија
17. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за набавку машина и опреме који су купљени у периоду од 07.08.2018. године до дана расписивања Јавног конкурса – социјална економија

13. мај 2019. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
11. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
11. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – МАШИНЕ, ОПРЕМА И ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ

10. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2019. ГОДИНИ
10. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ

9. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
9. мај 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ ТУРИЗАМ

25. април 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ И ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ
25. април 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ДЕГУСТАЦИЈЕ ТУРИЗАМ

25. април 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА ПРОЦЕСА
25. април 2019. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ ТУРИЗАМ

19. фебруар 2019. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА 10. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА У БЕОГРАДУ, КОЈИ СЕ ОДРЖАВА ОД 21. ДО 24. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ, У СКЛОПУ 41. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

2018. година

26. децембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

24. децембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ
24. децембар 2018. – САГЛАСНОСТ на одобрени износ – манифестације 2018

18. децембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ
18. децембар 2018. – ИЗЈАВА о сагласности – привреда – репроматеријал 2018
18. децембар 2018. – ДОПИС ИЗВЕШТАЈ о наменском утрошку средстава – привреда – репроматеријал 2018 – МОДЕЛ

12. децембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ
12. децембар 2018. – САГЛАСНОСТ на одобрени износ – електронске комуникације

6. децембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ
6. децембар 2018. – ИЗЈАВЕ – кластери

3. децембар 2018. – ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

3. децембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

29. новембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

28. новембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

27. новембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ

26. новембар 2018. – ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

22. новембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. – ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ, МЕЂУНАРОДНИХ, САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

21. новембар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ

14. новембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

14. новембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

6. новембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНЕ

5. новембар 2018. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

31. октобар 2018. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

29. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ
29. октобар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ – манифестације

24. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
24. октобар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ – привредни субјекти туризам

22. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
22. октобар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ – међународне манифестације
22. октобар 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ

12. октобар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МАНИФЕСТАЦИЈЕ

12. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИЈУ
12. ОКТОБАР 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ – подизање квалитета објеката за дегустацију

11. октобар 2018. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

8. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ
8. октобар 2018. – ИЗЈАВE О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ – кластери

5. октобар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

3. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНА У 2018. ГОДИНИ

2. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ
2. октобар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрени износ – локалне самоуправе туризам
2. октобар 2018. – ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О НАМЕНСКОМ УТРОШКУ СРЕДСТАВА – локалне самоуправе туризам

2. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

2. октобар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

27. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

27. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

24. септембар 2018. – ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНЕ

20. септембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

14. септембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ- ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

14. септембар 2018. – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАНЈЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АУТОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

7. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за репроматеријал купљен у периоду од 7.12.2017. до дана расписивања Јавног конкурса
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за репроматеријал који ће бити купљен у року од 30 дана од доношења Одлуке
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за машине и опрему купљену у периоду од 7.12.2017. до дана расписивања Јавног конкурса
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ социјална економија за машине и опрему купљену у року од 30 дана од доношења Одлуке
7. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ на одобрен износ

7. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2018. ГОДИНИ
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ стари занати репроматеријал
7. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ стари занати опрема

5. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ
5. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за репроматеријал

5. септембар 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ
5. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за машине, опрему, софтвер или нематеријалну имовину купљену у периоду од 1. јуна 2017. до 15. јула 2018. године
5. септембар 2018. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ за машине, опрему, софтвер или нематеријалну имовинукоја ће бити купљена у року од 30 дана од потписивања уговора

30. август 2018. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

30. август 2018. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

29. август 2018. – ИЗМЕНА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2018. ГОДИНИ

29. август 2018. – ИЗМЕНА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

27. август 2018. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

28. јул 2018. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2018. ГОДИНИ

14. јун 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУСТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОСКОВА НАБАВКЕ МАСИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

14. јун 2018. – ОДЛУКА О ПОВЕЋАЊУ ИЗНОСА УКУПНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2018. ГОДИНИ

13. јун 2018. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУСТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОСКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

19. фебруар 2018. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА 9. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ВИНА У БЕОГРАДУ, У СКЛОПУ 40. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ

2017. година

29. децембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ – Одлука од 28.12.2017. и Одлука од 29.12.2017. године
28. децембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ
27. децембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
26. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ
22. децембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
22. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
22. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ
22. децембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
19. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ.
19. децембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
19. децембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СОЦИЈАЛНА ЕКОНОМИЈА – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
15. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
15. децембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ
15. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АПВ – ЗА ПОМОЋ МАРКЕТИНШКИМ АКТИВНОСТИМА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ОДРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
13. децембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ
8. децембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
13. новембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ СТАРИХ ЗАНАТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
13. новембар 2017. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ
10. новембар 2017. – ОДЛУКА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ
10. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ
10. новембар 2017. – ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
10. новембар 2017. – ОДЛУКА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗОВАЊА КОНГРЕСА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
9. новембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ СТАРИМ И УМЕТНИЧКИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2017. ГОДИНИ
9. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ОПРЕМА
9. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ -РЕПРОМАТЕРИЈАЛ
9. новембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
9. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – КАПИТАЛНЕ
9. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – ТЕКУЋЕ
9. новембар 2017. – ТАБЕЛА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ – КЛАСТЕРИ ДО 3 ГОДИНЕ
9. новембар 2017. – ТАБЕЛА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ – КЛАСТЕРИ ПРЕКО 3 ГОДИНЕ
9. новембар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
9. новембар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА
20. октобар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА У 2017. ГОДИНИ
20. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – РЕФУНДАЦИЈА
20. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА
20. октобар 2017. – ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
20. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ
18. октобар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ
18. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ
18. октобар 2017. – ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА – ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БУЏЕТА
16. октобар 2017. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
16. октобар 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ
16. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – РЕФУНДАЦИЈА
16. октобар 2017. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА
11. октобар 2017. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
11. октобар 2017. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
9. август 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ (ПО ПРИНЦИПУ РЕФУНДАЦИЈЕ) ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017. ГОДИНИ
9. август 2017. – САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС
21. јул 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ИЗДАТАКА ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2017. ГОДИНИ – други део
21. јул 2017. – САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС
10. јул 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ИЗДАТАКА ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2017. ГОДИНИ – први део
10. јул 2017. – САГЛАСНОСТ НА ОДОБРЕНИ ИЗНОС
10. јул 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
10. јул 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ
19. јун 2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ
8. фебруар 2017. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ ИЗЛАГАЧА ИЗ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА МЕЂУНАРОДНОЈ ТУРИСТИЧКОЈ БЕРЗИ ,,ITB BERLIN 2017″, КОЈА СЕ ОДРЖАВА У БЕРЛИНУ, ОД 8. ДО 12. МАРТА 2017. ГОДИНЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ
1. фебруар 2017. – ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОИЗЛАГАЧА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ НАСТУП НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА ,,UTAZAS – TRAVEL 2017″БУДИМПЕШТА, МАЂАРСКА ОД 2. ДО 5. МАРТА 2017. ГОДИНЕ
2016. година
27. децембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ
19. децембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ И ПОМОЋ МАРКЕТИНШКИМ АКТИВНОСТИМА
12. децембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
12. децембар 2016. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ
12. децембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ
7. децембар 2016. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ
2. децембар 2016. – ОДУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА У 2016. ГОДИНИ
2. децембар 2016. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – СУБВЕНЦИЈА
2. децембар 2016. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – РЕФУНДАЦИЈА
18. новембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
18. новембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
10. новембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
10. новембар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
9. новембар 2016. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА
12. октобар 2016. – ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМA, ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ
2. јун 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
1. јун 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
26. мај 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
26. мај 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА
24. мај 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
20. мај 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ – ТРЕЋИ ДЕО
20. мај 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку
20. мај 2016. – САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години
20. мај 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
19. мај 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
19. мај 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
16. мај 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
21. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2016. ГОДИНЕ
21. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ИЗЛОЖБИ У АП ВОЈВОДИНИ
20. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МЕЂУНАРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
19. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
18. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ – 6. ОДЛУКА
18. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
14. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЛЕИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА – 2. ДЕО
8. април 2016. – ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ – 2. ДЕО
8. април 2016. – ИЗЈАВА о сагласности са одобреним износом

7. април 2016. – ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ – 1. ДЕО
7. април 2016. – ИЗЈАВА о сагласности са одобреним износом

7. април 2016. – ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
7. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ – 2. ДЕО
5. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ – 1. ДЕО
5. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ – ДРУГИ ДЕО
5. април 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку
5. април 2016. – САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години
4. април 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
31. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016. ГОДИНИ – ПРВИ ДЕО
31. март 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ уз Одлуку
31. март 2016. – САГЛАСНОСТ на одобрена средства намењена непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

31. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – ДРУГИ ДЕО
31. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
31. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
30. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ РОМСКИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
29. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
28. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ
28. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
23. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ – 5. ОДЛУКА
21. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ
17. март 2016. – ИЗМЕНА 1. ДЕЛА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
***12. aприл 2016. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ од 16. марта 2016. о додели средстава за реализацију програма стручне праксе на територији АП Војводине у 2016. години
16. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТEРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016. ГОДИНИ
16. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
15. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА
10. март 2016. – ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОННКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ
7. март 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ – 4. ОДЛУКА
25. фебруар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА
25. фебруар 2016. – КЛАСТЕРИ: ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ НА ИЗНОС
25. фебруар 2016. – КЛАСТЕРИ: ОБРАЗАЦ БУЏЕТА
25. фебруар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ – 3. ОДЛУКА
22. фебруар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ – 2. ОДЛУКА
18. фебруар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
22. јануар 2016. године – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АПВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
20. јануар 2016. године – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ-капиталне субвенције
15. јануар 2016. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
2015. година
16. децембар 2015. – ОДЛУКА О ИЗЕМНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИKАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ОД 30.11.2015. ГОДИНЕ
30. новембар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
3. новембар 2015. – ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
6. октобар 2015. – ОДЛУКА О ОДБАЦИВАЊУ ПОЈЕДИНИХ ПРИЈАВА ПРИСТИГЛИХ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА УЛАГАЊА У МАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ У 2015.
6. октобар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
6. октобар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
1. октобар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
9. септембар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
9. септембар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ – ТРЕЋИ ДЕО
8. септембар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ – ТРЕЋИ ДЕО
8. септембар 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА
20. август 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ
11. август 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ – ДРУГИ ДЕО – О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ
7. август 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ – ДРУГИ ДЕО
5. август 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
29. јул 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
21. јул 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
17. јул 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И/ИЛИ ОПРЕМЕ – ПРВИ ДЕО
14. јул 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 1 – I
14. јул 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 2 – I
14. јул 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ 3 – I
9. јул 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
3. јул 2015. – ДРУГИ ДЕО ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
2. јул 2015. – ДРУГИ ДЕО ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ
23. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА
23. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА / УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2015. ГОДИНИ – ПРВИ ДЕО
22. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
19. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ – ПРВИ ДЕО ОДЛУКЕ
16. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА
16. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ИЗЛОЖБИ У АП ВОЈВОДИНИ
12. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНИМ РЕГИОНАЛНИМ АГЕНЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДЕСТИНАЦИЈСКОГ УДРУЖИВАЊА ОПШТИНА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У АП ВОЈВОДИНИ
9. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
4. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

4. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
1. јун 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
27. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
25. мај 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА ПО ПРОГРАМИМА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
25. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
19. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
19. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ – ОДЛУКА ДОНЕТА 18. МАЈА 2015.
18. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ
12. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ РОМСКИМ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊЕИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
7. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
7. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА
6. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ – ПРВИ ДЕО
6. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ – ПРЕДУЗЕТНИЦИ
6. мај 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ – УДРУЖЕЊА
4. мај 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
29. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈE ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ
24. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

17. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ

16. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈE ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ

16. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА /УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ СА ЦИЉЕМ ПОДИЗАЊА КАПАЦИТЕТА ОРГАНИЗАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊА РАДA

16. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА РЕАЛИЗОВАНИХ У САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА/ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАВНОГ СЕКТОРА

16. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА/УДРУЖЕЊА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА КАО ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА

9. април 2015. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ

8. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ – ДРУГИ ДЕО

6. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ

3. април 2015. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ – ПРВИ ДЕО

2014. година
26. децембар 2014. – О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
24. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
22. децембар 2014. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва
22. децембар 2014. – ОДЛУКА о додели средстава по основу Јавног конкурса за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине
18. децембар 2014. – ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електорнских комикација и информационог друштва
18. децембар 2014. – ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва удружењима грађана
17. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНИМ РЕГИОНАЛНИМ АГЕНЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДЕСТИНАЦИЈСКОГ УДРУЖИВАЊА ОПШТИНА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У АП ВОЈВОДИНИ
16. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
10. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесовратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме
4. децембар 2014. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о додели бесповратних средстава удружењима грађана у АП Војводини у 2014. години за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва
4. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
4. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА
3. децембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У АПВ
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У АП ВОЈВОДИНИ
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
27. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
25. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА
20. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
18. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ,,ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЗИЛАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ“
18. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈАМА
18. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
18. новембар 2014. – ИЗМЕНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
14. новембар 2014. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
14. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
14. новембар 2014. – ИЗМЕНА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
10. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
10. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
6. новембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
30. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ – 2
30. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
28. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
28. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
27. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
27. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
22. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА
22. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
14. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
14. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
3. октобар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА НОВОГ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА КОЈЕ СУ У СИТУАЦИЈИ ПАРТНЕРСКОГ И ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
25. септембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
16. септембар 2014. – ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
10. септембар 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
28. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
28. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
28. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
26. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
12. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У АП ВОЈВОДИНИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
12. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
12. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА
11. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ШКOЛСКЕ 2014/15 ГОДИНЕ
5. август 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АНГАЖОВАЊА КООРДИНАТОРА ЗА РОМСКА ПИТАЊА
30. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
30. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
24. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ОД 31. МАРТА 2014. ГОДИНЕ
24. јул 2014. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
24. јул 2014. – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
21. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
15. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА САРАДЊЕ ЦИВИЛНОГ И ЈАВНОГ СЕКТОРА
11. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
3. јул 2014. – ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ – У СКЛОПУ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
3. јул 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
27. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У ПЕРИОДУ ОД ЈАНУАРА ДО ЈУНА 2014. ГОДИНЕ
26. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
20. јун 2014. – ДРУГА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
20. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
18. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
18. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
11. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ СЕОСКИХ СРЕДИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА – ,,СЕЛО СА РАЗГЛЕДНИЦЕ“
11. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
9. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ РАЗВОЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
3. јун 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА И АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ЕКОНОМСКОГ ОСНАЖИВАЊА ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
20. мај 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУФИНАНСИРАЈУЋИХ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРОГРАМЕ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2014. ГОДИНИ
15. мај 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ СЕОСКИХ СРЕДИНА КАО ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА – ,,СЕЛО СА РАЗГЛЕДНИЦЕ“
12. мај 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У РОМСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
9. мај 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
9. мај 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
23. април 2014. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ЖЕНА НА СЕЛУ У АП ВОЈВОДИНИ СА ЦИЉЕМ ПРОМОЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА КАО ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА