Објављени први конкурси намењени креативној економији у Војводини

Нови Сад, 15. август 2017. – Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је прве јавне позиве у области креативне економије намењене микро и малим привредним друштвима и предузетницима и то за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера, као и за набавку репроматеријала, у 2017. години, те тиме начинио пионирски корак у оквиру ове значајне и веома заступљене привредне области. Циљ доделе бесповратних средстава на овај начин јесте подршка привредницима који бавећи се креативном економијом и сами представљају битан сегмент развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.

Под појмом креативна економија, која јесте својевсртан спој привреде, уметности, културе и технологије, подразумевају се процеси настали као плод креативности, иновативности и стваралаштва, те обухватају креативност која је материјализована у производима са естетским или пак симболичким карактером, попут  дизајна, архитектуре, моде, истраживачких процеса, звука, слике и слично.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић истиче да је креативна индустрија није само онај домен привреде који може да оплемени и адаптира индустријску производњу и усмери је ка страним тржиштима, већ је и незаобилазан фактор у јачању индивидуалне приватне иницијативе, предузетничког духа и преко потребних иновација и савремено валоризованих технологија.
,,Производи који настају из домена креативне економије намењени су тржишту, али сами не представљају уметничке и старе занате, у које често бивају сврстани услед традиционалне представе о предузетништву. Управо због предрасуда да је предузетништво делатност која искључиво ствара материјално опипљив производ, овакве делатности нису до сада ни биле у довољној мери препознате и подстицане“, рекао је Ђоковић.

Секретаријат је за поменуте конкурсе издвојио укупно 20 милиона динара, тачније 10 милиона динара по сваком конкурсу. Средства се одобравају по принципу рефундације и субвенције, а намењена су за трошкове набавке машина или опреме или софтвера, по првом, и набавке репроматеријала по другом конкурсу, који су расписани 13. августа 2017. године.

По првом конкурсу за набавку машина, опреме или софтвера, висина бесповратних средстава се може кретати од 50.000 до милион динара за машине и опрему, односно до 80 одсто од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке, а од 50.000 до пола милиона динара за софтвер, односно до 50 одсто од фактурне  вредности, без ПДВ-а и без зависних трошкова набавке, услуга инсталације и обуке за коришћење. У погледу репроматеријала, висина бесповратних средстава се може кретати у опсегу од 30.000 до 500.000 динара, односно до 50 одсто од фактурне вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке.

Право учешћа на конкурсима имају привредна друштва и предузетници са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

,,Креативна индустрија је спона која уклања и премошћава баријере, док поред индивидуалне креативности, и подизања општег културног стандарда у друштву, овај вид индустрије ствара нову додатну вредност, подстиче извоз и запошљавање. Па тако столица, ограда, телевизор или, пак, тегла џема, се у привредном и тржишном смислу не разликују ни по чему од софтвера, анимираног филма, видео игрице, апликације за мобилне телефоне, музичке нумере, рекламног џингла, уметничке репродукције или издаваштва, који су вредновани на тржишту“, истиче Ђоковић.

Конкурси су отворени за заинтересоване апликанте до 4. септембра 2017. године.