Objavljeni prvi konkursi namenjeni kreativnoj ekonomiji u Vojvodini

Novi Sad, 15. avgust 2017. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je prve javne pozive u oblasti kreativne ekonomije namenjene mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima i to za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme ili softvera, kao i za nabavku repromaterijala, u 2017. godini, te time načinio pionirski korak u okviru ove značajne i veoma zastupljene privredne oblasti. Cilj dodele bespovratnih sredstava na ovaj način jeste podrška privrednicima koji baveći se kreativnom ekonomijom i sami predstavljaju bitan segment razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

Pod pojmom kreativna ekonomija, koja jeste svojevsrtan spoj privrede, umetnosti, kulture i tehnologije, podrazumevaju se procesi nastali kao plod kreativnosti, inovativnosti i stvaralaštva, te obuhvataju kreativnost koja je materijalizovana u proizvodima sa estetskim ili pak simboličkim karakterom, poput  dizajna, arhitekture, mode, istraživačkih procesa, zvuka, slike i slično.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković ističe da je kreativna industrija nije samo onaj domen privrede koji može da oplemeni i adaptira industrijsku proizvodnju i usmeri je ka stranim tržištima, već je i nezaobilazan faktor u jačanju individualne privatne inicijative, preduzetničkog duha i preko potrebnih inovacija i savremeno valorizovanih tehnologija.
,,Proizvodi koji nastaju iz domena kreativne ekonomije namenjeni su tržištu, ali sami ne predstavljaju umetničke i stare zanate, u koje često bivaju svrstani usled tradicionalne predstave o preduzetništvu. Upravo zbog predrasuda da je preduzetništvo delatnost koja isključivo stvara materijalno opipljiv proizvod, ovakve delatnosti nisu do sada ni bile u dovoljnoj meri prepoznate i podsticane“, rekao je Đoković.

Sekretarijat je za pomenute konkurse izdvojio ukupno 20 miliona dinara, tačnije 10 miliona dinara po svakom konkursu. Sredstva se odobravaju po principu refundacije i subvencije, a namenjena su za troškove nabavke mašina ili opreme ili softvera, po prvom, i nabavke repromaterijala po drugom konkursu, koji su raspisani 13. avgusta 2017. godine.

Po prvom konkursu za nabavku mašina, opreme ili softvera, visina bespovratnih sredstava se može kretati od 50.000 do milion dinara za mašine i opremu, odnosno do 80 odsto od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, a od 50.000 do pola miliona dinara za softver, odnosno do 50 odsto od fakturne  vrednosti, bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije i obuke za korišćenje. U pogledu repromaterijala, visina bespovratnih sredstava se može kretati u opsegu od 30.000 do 500.000 dinara, odnosno do 50 odsto od fakturne vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke.

Pravo učešća na konkursima imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

,,Kreativna industrija je spona koja uklanja i premošćava barijere, dok pored individualne kreativnosti, i podizanja opšteg kulturnog standarda u društvu, ovaj vid industrije stvara novu dodatnu vrednost, podstiče izvoz i zapošljavanje. Pa tako stolica, ograda, televizor ili, pak, tegla džema, se u privrednom i tržišnom smislu ne razlikuju ni po čemu od softvera, animiranog filma, video igrice, aplikacije za mobilne telefone, muzičke numere, reklamnog džingla, umetničke reprodukcije ili izdavaštva, koji su vrednovani na tržištu“, ističe Đoković.

Konkursi su otvoreni za zainteresovane aplikante do 4. septembra 2017. godine.