Memorandum kao osnov za uspostavljanje studentskog centra za inovacije, transfer znanja i preduzetništvo pri Tehnološkom fakultetu

Novi Sad, 26. oktobar 2021. – Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu svečano je potpisan Memorandum o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Tehnološkog fakulteta sa ciljem međusobne podrške na uspostavljanju studentskog centra za inovacije, trabsfer znanja i preduzetništvo u oblasti prehrambenog inženjerstva SCITE–FOOD. Potpisnici sporazuma su pokrajinski sekretar dr Nenad Ivanišević i dekan Tehnološkog fakulteta prof. dr Biljana Pajin.

Ovaj značajan sporazum dve institucije predstavlja preduslov za nastavak institucionalne saradnje Sekretarijata sa Univerzitetom u Novom Sadu, sa posebnim fokusom na što efikasnije povezivanje privrede i akademskog sektora, uz pružanje podrške studentima prilikom obuka, sprovođenja stručne prakse, razmene znanja i iskustava i studentske razmene, kao i pri stažiranju, stručnom usavršavanju u privredi i prilikom osnivanja sopstvenih kompanija.

Pokrajinski sekretarijat jeste institucionalna podrška Fakultetu na prekograničnom projektu koji se sprovodi u okviru Interreg IPA CBC programa prekogranične saradnje između Mađarske i Republike Srbije, a realizuje se u saradnji Tehnološkog fakulteta Novi Sad i Privredne komore županije Čongrad sa sedištem u Segedinu.

Osnovni cilj samog projekta jeste uspostavljanje studentskog centra što direktnoutiče na povećanje konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.

Sekretar Ivanišević je istakao da ovaj projekat nosi jasnu poruku da je neophodno razvijati i negovati prediuetnički duh kod studenata.

,,Današnje postpisivanje sporazuma o saradnji potvrđuje da zajedno Pokrajinska vlada, odnosno Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Tehnološki fakultet, rade na kreiranju haba koji će pomoći studentima koji to žele da i postanu preduzetnici, osnuju svoja preduzeća, da kreiramo takve budžetske linije da mogu da konkurišu na našim konkursima, kada osnuju svoj starap, ili su im, pak, potrebna sredstva za rad preduzeća. Na ovaj način bi se mogla realizovati i mentorska usluga kada započnu posao, jer znamo da su prve tri godine poslovanja najteže svakom preduzetniku. Ideja zajedničke saradnje je stvaranje nove generacije preduzetnika, onih koji u svojoj zemlji žele da ostanu i tu ostvaruju prihod“, rekao je Ivanišević.

On je dodao da bi, s druge strane, bilo potrebno da se oni koji se odvaže na novi korak u sferi preduzetništva angažuju kao pomoć i podrška budućim generacijama studenata, odnosno preduzetnika, poručivši studentima da su vrata Sekretarijata uvek otvorena za saradnju na kreiranju finansijskih podsticaja namenjenih privredi i preduzetništvu.

Dekan Tehnološkog fakulteta prof. dr Pajin je istakla da je svaki student u fokusu fakulteta, u fokusu onoga što on predstavlja i čemu stremi, dodavši da svi projekti koji se realizuju u ovoj visokoobrazovnoj ustanovi, prevashodno su usmereni na transfer znanja. Prema njenim rečima, Tehnolkoški fakultet se mnogo oslanja na svoju saradnju sa privredom, koja je intenzivirana u prethodnim godinama.

Konferenciju na kojoj je predstavljen i sam projekat od strane uključenih studenata postdiplomskih studija na Tehnološkom fakultetu, vodila je u svojstvu nosioca projekta, prodekan prof. dr Zita Šereš.

Potpisivanju sporazuma i prezentaciji projekta prisustvovala je i pomoćnik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnu delatnost, Anastazija Stojšić Milosavljević.