Иван Ђоковић: Комбинација туристичких ресурса Ковина потенцијални гравитациони центар јужног Баната

Нови Сад, 20. октобар 2017. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, са сарадницима, боравио је у радној посети Општини Ковин, где је са представницима општинске управе и туристичке организације Ковина, разговарао о инфраструктурним пројектима, плановима и програмима које ова локална самоуправа планира у текућој и наредној години и које је реализовала или су, пак у фази реализације, превасходно у вези са подстицајним мерама и могућностима за унапређење сарадње у предстојећем периоду.

Разговарало се и о бројним туристичким потенцијалима ове локалне самоуправе, те о могућностима за бољу и ефикаснију употребу и промоцију недовољно искоришћених потенцијала.

Овом приликом су приказане и видео презентације  просторијама Општине Ковин, које су кроз другачију перспективу и визуру редитеља, подробније представиле туристичке тачке ове општине од стратешког значаја за даљи развој и одрживост туризма у овој микрорегији. 

Комбинација два фактора који су кључни за Ковин, а то су добри људи и природна богатства, чини његов потенцијал изизетним по свом опсегу, рекао је потпредседник Иван Ђоковић, истакавши да је то један од разлога за пружање подршке овој локалној самоуправи. ,,Свеобухватност туристичких потенцијала Ковина, елан и напор људи који предано раде на њиховом одржавању, доказују да Ковин постаје центар који својим туристичким потенцијалом почиње да се издваја у јужном Банату, као и у окружењу Београда и Војводине. Оно што може да утиче на стварање нове вредности и допринесе већем броју посетилаца јесу река Дунав и језера, као највећи неискоришћен потенцијал у ширем привредном смислу. У комбинацији са међународним бициклистичким стазама, добром инфраструктурном повезаношћу Ковина са Румунијом и остатком Србије, може се створити гравитациони центар јужног Баната, што се може и мултиплицирати на остале друштвене слојеве и подићи квалитет живота у целом Ковину“, рекао је Ђоковић.

обилазак језера ,,Шљункара“

Уприличен је и обилазак значајних локалитета у Ковину и околини, тачније обилазак језера ,,Шљункара на око 2,5 километра источно од Ковина, које представља атрактивно купалиште и излетиште, етно куће у Скореновцу, а потом и најдуже макете Дунава у Србији, која је стара око 50 година, најверодостојнијег приказа тока реке од Кладова до Сланкамена, са свим притокама, увалама и верним рељефом. Поменута макета се налази у делу ,,Стари град“ крај угоститељског објекта ,,Пламен град“. Саграђена је од бетона, на иницијативу Дирекције за изградњу Ђердапа, у размери које људско око схвата најбоље, 1:100 метара висине и 5000 метара дузине. Сам пројекат је осмишљен са намером да послужи као наставно учило и прикаже хидроакумулацију Ђердапске централе и конфигурацију терена реке. Данас представља симбол Ковина и епохе једног времена.

обилазак етно куће у Скореновцу

Ђоковић је обишао и, специјални резерват природе ,,Краљевац“ у Делиблату, као и Едукативни центар „Чардак“ у Специјалном резервату природе „Делиблатска пешчара“, чија је намена да кроз организовану едукацију о принципима одрживог надзора и управљања, повећа свест корисника подручја о неминовности заштите природе и спречавању опадања биолошке разноврсности. 

Едукативни, школско образовни центар ,,Чардак“

 

специјални резерват природе ,,Краљевац“ у Делиблату