Ivanišević na Završnoj konferenciji prekograničnog projekta namenjenog regionalnom povezivanju kreativnog poslovanja – CB Net: stvaramo nove generacije IT stručnjaka u Vojvodini

U Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam Autonomne pokrajine Vojvodine, u partnerstvu sa Biznis inkubatorom BIOS iz Osijeka koji je nosilac projekta, i Gradom Osijekom, Republika Hrvatska, kao i sa Poslovnim Inkubatorom Novi Sad realizovao je Završnu konferenciju u okviru projekta pod nazivom ,,Prekogranično regionalno povezivanje kreativnog poslovanja” – CB Net.

Ukupan budžet projekta iznosi 377.992,71 evra, dok je učešće Evropske unije 321.293,79 evra. cilj projekta CB Net jeste poboljšanje konkurentnosti programske oblasti kroz jačanje saradnje institucija za podršku poslovanju, klastera, obrazovnih i istraživačkih organizacija i preduzetnika s ciljem da se razviju novi proizvodi, usluge, patenti, zaštitni znaci u programskoj oblasti. Kreativne industrije, kao ekonomske aktivnosti zasnovane na kreativnosti, idejama, znanju i informacijama, beleže intenzivan rast u 21. veku, direktno utičući na mnoge makroekonomske elemente.

Projekat je deo INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020. godine.

Učesnici današnje konferencije bili su predstavnici partnerskih organizacija, univerziteta u Novom Sadu, kreativne industrije i zainteresovanih medija koji će sumirati rezultate ostvarene tokom realizacije ovog projekta čiji cilj je bio održivi privredni rast prekograničnog regiona kroz povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja, pogotovo u sektorima kao što su kreativna i industrija video igara.

Otvarajući današnji skup, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević je istakao da je učešće Sekretarijata u prethodnom periodu na ovom projektu, kao partner, veoma značajno, kako za sam pokrajinski organ, tako i za Pokrajinu, s obzirom da Sekretarijat već izvesno vreme uvodi novine u svom radu, prateći savremene tehnologije, IKT sektor i digitalizaciju, nastojeći da unapredi i modernizuje kako svoje poslovanje, tako i poslovanje vojvođanske privrede.

,,Ovo je novi početak jedne nove saradnje. Svakako kada govorimo o novom investicionom ciklusu EU računamo i na saradnju sa partnerima iz Hrvatske. Danas govorimo o veoma konkretnim rezultatima o razvoju IKT industrije na teritoriji Srbije. Preko 80.000 ljudi u Srbiji radi u ovom sektoru i od toga preko 17.000 ljudi radi u Vojvodini. Vojvodina je postala postala centar IT sektora za ceo region i nastojaćemo da na tome insistiramo. Upravo ovakvi projekti imaju za cilj stvaranje jedne nove generacije u okviru IT sektora, IT stručnjake koji će nastaviti ovo što je uspostavljeno u projektu, uz kreiranje novih igara, ali i kroz druge programske zadatke“, rekao je Ivanišević, dodavši da će se Sekretarijat potruditi da projekat učini održivim.

Programske aktivnosti Sekretarijata, kao partnera na ovom projektu jesu izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kreativnog haba, izrada Studije za podršku razvoju kreativnih industrija na teritoriji AP Vojvodine, organizacija Okruglog stola i promocija potencijala subjekata u oblasti kreativne industrije u Vojvodini, kao i sistemska podrška umrežavanju i unapređenju saradnje preduzeća i preduzetnika u IT sektoru u pograničnim regionima Hrvatske i Srbije. Pomenuta strateška dokumenta će omogućiti razumevanje i unapređenje kreativne industrije u regionu Vojvodine, a posebno na teritoriji Grada Novog Sada, te utvrditi tržišnu situaciju, identifikovati prostor za razvoj kreativne industrije i smernice za dalji razvoj.

Ispred nosioca Projekta, Poslovnog inkubatora BIOS iz Osijeka, govorile su Jelena Simunić – Iljkov i Tatjana Čepo, koje su istakle da su sve konferencije i edukacije predviđene projektom sprovedene u potpunosti, te da je projekat produžen usled pandemije korona virusa i nemogućnosti da se svi zadaci sprovedu na adekvatan način. One su istakle da je ostvarena izuzetna saradnja sa svim partnerima na Projektu, koji je i zamišljen kao pomoć i podrška preduzetnicima početnicima, startap preduzećima, a glavni proizvod je bila zapravo mentorska mreža od ukupno 28 mentora među vrhunskim stručnjacima sa velikim stručnim, radnim iskustvom.

Kada je u pitanju Kreativni hab, ideja je da on postane sastavni deo postojećih kapaciteta Edukativnog centra Novi Sad, jer u trenutku kada se neko prekvalifikuje u oblasti kreativnih industrija, biće u mogućnosti da koristi prostorije Haba sa sopstvenim prostorom za rad.

 

Benefiti koji su direktan rezultat ovog projekta su povećana konkurentnost prekograničnih IKT kompanija, povećanje broja inovativnih tehnologija, procesa, proizvoda i usluga koje uvode prekogranične IKT kompanije, zatim uspostavljanje prekograničnog IKT klastera. Pored toga, veoma je značajno jačanje svesti o potencijalima za zapošljavanje u kreativnoj industriji.

Učesnici današnje konferencije su bili i prof. dr Đorđe Ćelić, direktor Poslovnog inkubatora Novi Sad, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Grada Osijeka.