Razrada ključnih pitanja u okviru komorskog sistema na 9. Sednici Skupštine RPK Novi Sad

Deveta po redu Sednica Skupštine Regionalne privredne komore Novi Sad, održana je danas u prostorijama Komore. Sednici su prisustvovali potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, član Gradskog veća za privredu, Milorad Radojević, predsednik RPK Novi Sad, prof. dr Dragan Lukač i članovi Skuštine.

Ključno pitanje koje je razmatrano na današnjoj Sednici posvećeno je donošenju odluke o pripajanju regionalnih privrednih komora Privrednoj komori Srbije.

Pozivajući se na značaj ove teme, predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, je istakao da je do sada bio slučaj da su regionalne privredne komore funkcionisale zasebno, imajući svoje programe, aktivnosti i usluge, ali da je najznačajnije šta učesnici u oblasti privrede traže i šta je privredi potrebno, u okviru jedinstvenog funkcionalnog sistema. ,,Pripajanjem privrednih komora Privrednoj komori Srbije uspostavlja se jedan uzoran sistem, koji će pružati usluge i biti servis privrednicima, zbog kojih i postojimo. U pogledu pravnog subjektiviteta, smanjuje se broj regionalnih privrednih komora, ali ukoliko se ovo pitanje posmatra sa aspekta funkcionalnosti, to nije slučaj. Neophodno je uvažavati potrebe privrednika, a uz to je potrebno posavetovati se sa privredom. Sam sistem je unapređen u pogledu servisiranja, pružanja novih usluga privredi u svakom delu zemlje“, dodao je Čadež.

Obraćajući se prisutnima, domaćin, predsednik RPK Novi Sad, Dragan Lukač, naveo je da je RPK Novi Sad ispunila sve uslove i kriterijume neophodne za pripajanje Privrednoj komori Srbije. ,,Od januara 2017. godine, Regionalna privredna komora Novi Sad će biti u sastavu privredne komore Srbije. RPK Novi Sad ima dugu tradiciju uspešnog poslovanja. Osnovana od strane Pokrajinskog izvršnog veća, postoji od 1975. godine. S obzirom da se osim promene statusa u okviru Komore Novi Sad ništa drugo suštinski ne menja, nastaviće se sa obavljanjem zakonske uloge, koja je neophodna da privrednici što uspešnije funkcionišu“, rekao je Lukač.

Da Pokrajinska vlada i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam podržavaju razmatranje današnje ključne teme, potvrdio je potpredsednik Ivan Đoković, rekavši da taj proces predstavlja neophodnost i logičan sled događaja, a samo uspostavljanje novog sistema jeste deo modernih tekovina pravnog poretka razvijenih zemalja u EU, kojima se teži. ,,Značajna je činjenica što su Pokrajinska vlada i Sekretarijat uspostavili kvalitetne odnose sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komorama u AP Vojvodini, pri čemu su uspostavljeni redovni sastanci gde bi operativno rešavali probleme sa kojima se privrednici susreću. Pored toga, cilj Sekretarijata je da se uključe komore i objedine njihovi stavovi u okviru koncipiranja programa, mera i podsticaja u domenu preduzetništva“, rekao je Đoković, dodavši da jedinstvo komorskog sistema može doprineti ostvarenju ciljeva, tačnije da se jedinstveno iskaže stav privrede i dostigne ono čemu privrednici teže.