Potpredsednik Ivan Đoković u poseti Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, posetio je danas Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu i sa direktorom Budislavom Medurićem razgovarao o budućoj saradnji i novim modelima obuka namenjenih nezaposlenim licima, kako bi lakše našli zaposlenje na tržištu rada.

Potpredsednik Ivan Đoković je istakao da je ustanova poput Edukativnog centra veoma značajna za tržište rada.
,,U ovom centru je evidentan uređen sistem koji u praksi pokazuje rezultate, uz sve poteškoće sa kojima se suočavaju, počev od imovinsko-pravnih odnosa, te pravne neobaveznosti lica koja dolaze da se kontinuirano školuju i prate program. Problem je i manji obim sredstava u ovoj budžetskoj godini. Ovo je bitna institucija, s obzirom na dubinu aktuelnih socijalnih problema. Nema bitnijeg zadatka države, u socijalnom domenu, nego da pronađe nove radne šanse za nezaposlene ,,gubitnike tranzicije“ i da njihove socijalne probleme sanira, ne pukim merama, već stvaranjem mogućnosti da oni privređuju“, izjavio je Đoković.

Edukativni centar je prevashodno usmeren ka stručnom i praktičnom obrazovanju i obučavanju nezaposlenih, kao i zaposlenih osoba, sa ciljem prevencije dugoročne nezaposlenosti, pomoći u sticanju novih znanja i veština i podrška razvoju preduzetništva, pri čemu se znatno olakšava početak poslovanja.

Obuke koje sprovodi Edukativni centar su prilagođene aktuelnim potrebama u privredi i prate sve promene i tržišna kretanja, što predstavlja ključ njegovog modernog pristupa obukama.

Ivan Đoković je obišao prostorije za smeštaj i sprovođenje obuka u glavnoj zgradi Centra, kao i halu i radionice za praktičnu nastavu za polaznike.