Potpredsednik Đoković domaćin svečane dodele sertifikata za obuke u profesionalnim i radnim veštinama mladim Romima i Romkinjama

 

Novi Sad, 17. oktobar 2019. – Nakon uspešno zavrenog prvog ciklusa kurseva u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, danas je u Pokrajinskoj vladi održana svečana dodela sertifikata za obuke mladim Romima i Romkinjama. Obuke su organizovane kroz projekat pod nazivom „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), uz podršku Nemačke razvojne saradnje, a putem obuka u Edukativnom centru Novi Sad.

Na svečanoj ceremoniji, uručeno je 63 sertifikata nezaposlenim Romima i Romkinjama, uzrasta od 16 do 35 godina, će dobiti sertifikate i to za sledeća zanimanja: pekar, kuvar, frizer, pedikir, manikir, poslastičar, bravar, alatničar i rukovaoc građevinskim mašinama.

Cilj programa obuka je pružanje podrške inkluziji, ekonomskom osnaživanju i osposobljavanju za rad osoba iz posebno ranjivih grupa, povećanje njihovih šansi na tržištu rada i smanjivanje dugoročne nezaposlenosti. Aktivnosti u okviru samog projekta su usmerene ka unapređenju okvira, strukture i mehanizama za sprovođenje Strategije na nacionalnom i lokalnom nivou, uz ohrabrivanje promena stavova u društvu prema marginalizovanim grupama u Srbiji.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, u svojstvu suorganizatora i domaćina svečanosti, pozdravio je učesnike istakavši da Edukativni centar Novi Sad prati Strategiju i Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja koji je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam predložio Pokrajinskoj vladi, te da je ovo samo jedna u nizu mera.

,,Smatramo da nezaposlen pripadnik romske i drugih nacionalnih zajednica, problem koji posebno pagađa marginalizovane i teško zapošljive grupe, koje su često isključene iz proizvodnih procesa, obrazovanja. Stoga smo odlučili da podržimo Edukativni centar i GIZ, da kroz obrazovne profile prepoznamo i pomenutu grupu. Sekretarijat je svojim konkursima dodatno bodovao, kako žensko preduzetništvo, tako i osobe sa invaliditetom, Rome i ostale socijalno-ugrožene kategorije stanovništva“, rekao je Đoković, dodavši da je potrebno osvrnuti se oko sebe i usaglasiti se da u našem društvu postoji velik problem, ekonomske migracije, koje jednako pogađaju sve društvene slojeve.

Ove godine, Edukativni centar je realizovao obuke iz oblasti nege kose i tela, rukovaoca građevinskim mašinama i viljuškarom, potom obuke za vođenje poslovnih knjiga, kuvare i pekari.

,,Upravo kroz prekvalifikacije i dokvalifikacije, splet mera finansijske podrške, kako za samozapošljavanje, tako i za uključivanje u već postojeće kompanije, možemo da sprečimo migratorna kretanja u našoj državi, u suprotnom, suočićemo se sa problemom nedostatka radne snage. Stoga će Sekretarijat nastojati da izdvoji dodatna sredstva i pronaći pravi model mera da sve one pod udarom socijalne nejednakosti zadržimo u Vojvodini i Republici Srbiji“, rekao je Đoković.

Projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ se odvija u saradnji sa kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije Zorane Mihajlović, koja je ujedno predsednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Aktivnosti u okviru projekta su usmerene ka unapređenju okvira, strukture i mehanizama za sprovođenje Strategije na nacionalnom i lokalnom nivou, uz ohrabrivanje promene stavova u društvu prema marginalizovanim grupama u Srbiji.

Učesnicima današnje svečanosti obratili su se i savetnik potpredsednice Vlade i predstavnik Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025., dr Nenad Ivanišević, projektni menadžer, Aleksandra Dimić-Ugrinaj, kao i mladi polaznici obuka koji su izrazili zadovoljstvo prilikom da steknu radne veštine tražene na tržištu, što će im omogućiti da aktivno traže zaposlenje, dalje se usavršavaju i postanu „kovači svoje sreće“.