Pokrajinska vlada i Opština Inđija udruženim sredstvima značajno unapređuju položaj romske zajednice

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin, potpisao je ugovore po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije APV za sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja, sa predsednikom Opštine Inđija Petrom Filipovićem. Pokrajinski sekretarijat za privredu je za ovu namenu dodelio Opštini Inđija sredstva u iznosu od 1,4 miliona dinara, dok je isti iznos izdvojila i Opština, čime će biti izvršena sanacija 15 domaćinstava.

Potpisivanju su prisustvovali pomoćnica pokrajinskog sekretara za oblast unapređenja položaja Roma Slavica Denić i Ninoslav Jovanović, koordinator za romska pitanja Opštine Inđija.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, je prošle godine raspisao Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije ap vojvodine za sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja roma u oblasti stanovanja, pri čemu je dodelio 3 miliona dinara kao podršku programu realizacije lokalnih akcionih planova za Rome u oblasti stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

Ciljevi finansiranja su se zasnivali na primeni Strategije za unapređenje položaja Roma i Romkinja na teritoriji AP Vojvodine, sa ciljem njihove integracije u društvene tokove, a što bi, uz realizaciju lokalnih akcionih planova, znatno poboljšalo uslove stanovanja ove nacionalne zajednice.

Činjenicu da je važno obratiti pažnju na Rome, kako u Vojvodini, tako i čitavoj zemlji, te da je neophodno stalno poboljšanje njihovog položaja u društvu, istakao je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Miroslav Vasin. ,,Romi su najugroženija nacionalna zajednica, ne samo u Vojvodini, već u celoj Evropi, međutim, Vojvodina kao region se smatra za region sa najkvalitetnijim programom pomoći romskoj nacionalnoj zajednici. Program, koji je predstavljen u pojedinim evropskim regijama zasnovan je na rešavanju tri ključna problema – obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje. Pokrajinska vlada je upravo lokalnim samoupravama u Vojvodini pomagala u okviru pomenuta tri segmenta, a današnji susret u Inđiji je posvećen pružanju pomoći opštini u pogledu stanovanja Roma. Sredstvima udruženim sa Opštinom Inđija, tačnije sa ukupno 2,8 miliona dinara, pomažemo da se saniraju postojeći objekti i zadovolje stambene potrebe Roma koji žive na teritoriji ove Opštine. Naredne nedelje predstoji potpisivanje sličnih ugovora i sa opštinama Odžaci i Kovin“, rekao je Vasin, dodavši da je Sekretarijat protekle godine u Inđiji finansirao šest meseci zarade za koordinatora za romska pitanja, a obezbeđena su i sredstva za nabavku udžbenika i školskog pribora za romske đake.

Predsednik Opštine Petar Filipović istakao je važnost ovog i sličnih podsticajnih projekata, posebno za pripadnike romske nacionalne zajednice, jer su oni najugroženiji u materijalnom smislu, posebno u pogledu uslova života. ,,Pored navedenih sredstava, preko 5 miliona dinara je obnezbeđeno u okviru opštinskog budžeta za pitanje unapređenja položaja roma u Opštini, kao i za rešavanje strateških pitanja njihove nacionalne zajednice. Pored ove, Opština Inđija pomaže i druge ugrožene nacionalne zajednice na njenoj teritoriji“, rekao je Filipović.

Ninoslav Jovanović je posebno naglasio da će sredstva biti usmerena na nabavku građevinskog materijala, a sve mere i sredstva će stići do korisnika pomoći. ,,Definisan je broj porodica koje će biti dobitnici pomoći, a sve ostale porodice se mogu prijaviti. Pored broja članova porodice, ključni kriterijum za odabir korisnika pomoći će biti uslovi stanovanja, jer je primarni cilj, obnova, tačnije sanacija postojećeg stamsbenog objekta u kome porodica živi. Biće ispoštovani upravo oni kojima je pomoć najpotrebnija. Pored ovog prvog koraka, planirano je obezbeđivanje sredstava za obnovu još najmanje 15 kuća“, rekao je Jovanović, i dodao da je početak radova predviđen za oko mesec dana.