Održana prva sednica Radnog tela za inspekciju – Đoković: Vojvodina je prepoznala značaj ovog radnog tela; Ružić: Osnivanje Radne grupe još jedan korak u realizaciji dogovora sa Pokrajinskom vladom

Potpredsednik Đoković: ,,Vojvodina je prepoznala značaj ovog radnog tela, stoga smo pokušali da kroz akte koji regulišu nadležnost ovakvih „ad hok“ organa omogućimo bolju koordinaciju, a zbog unapređenja kapaciteta inspekcijskih službi na teritoriji Vojvodine”.

 Ministar Ružić: ,,Imajući u vidu sve aspekte reforme inspekcijskog nadzora nakon donošenja Zakona o inspekcijskom nadzoru, uspostavićemo bolju koordinaciju na polju reforme inspekcija. Zakon je omogućio da inspekcije ne budu percipirane kao represivne, nego pre svega kao preventivno – edukativne“.

.   .   .

Novi Sad, 29. mart 2018. – Prva sednica Radne grupe za saradnju sa okruzima i koordinaciju inspekcijskog nadzora u AP Vojvodini, održana je danas u Pokrajinskoj vladi u Novom Sadu.

Prva sednica Radne grupe za saradnju sa okruzima i koordinaciju inspekcijskog nadzora u AP Vojvodini

Cilj osnivanja ovog radnog tela jeste da se načelnici upravnih okruga sa teritorije Vojvodine, zamenici i pomoćnici u pokrajinskim organima upoznaju sa pojedinostima predstojećih aktivnosti i novinama u radu inspekcijskog nadzora u okviru reforme inspekcijsog nadzora i uloge načelnika okruga u reformi, radom Koordinacione komisije, unapređenjem položaja i uslova rada pokrajinskih inspektora, kao i sa drugim pitanjima i problemima inspekcijskih organa.

Obraćajući se članovima Radne grupe u svojstvu predsedavajućeg, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, istakao je da je pored obrazovanja radnog tela i predloga za njegov rad, od izuzetne važnosti i odabir tematskih celina prve sednice, sa posebnim osvrtom na reformu inspekcijskog nadzora, te uspostavljanje sistema za sprovođenje zakona koji se primenjuju na ovu oblast.

,,Po pitanju inspekcijskog nadzora i rada inspekcijskih organa, značajna je čvrsto uspostavljena saradnja sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. Vojvodina je prepoznala značaj ovog radnog tela, stoga smo pokušali da kroz akte koji regulišu nadležnost ovakvih „ad hok“ organa omogućimo bolju koordinaciju, a zbog unapređenja kapaciteta inspekcijskih službi na teritoriji Vojvodine. Na ovaj način omogućavamo resornom Ministarstvu da dobije dragocene informacije sa terena, posebno sa aspekta modeliranja propisa koji regulišu ovu oblast“, rekao je Đoković.

Đoković je dodao da je politička platforma Pokrajinske vlade usmerena ka uspostavljanju nove vertikale u saradnji između republike, pokrajine, okruga i lokalnih samouprava na ovom području.

,,Kao predsednik Radne grupe očekujem da uz dobru koordinaciju i podršku Ministarstva uspemo da izdejstvujemo maksimalne kapacitete za naše ljudstvo, edukaciju i za bolji rad inspekcijskog nadzora na nivou okruga sa teritorije Vojvodine“, istakao je potpredsednik Đoković.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave, Branko Ružić, je stava da je upravo današnja sednica još jedan korak u realizaciji dogovora koji je Ministarstvo postiglo sa predsednikom Pokrajinske vlade, Igorom Mirovićem, u novembru 2017. godine.

,,Imajući u vidu sve aspekte reforme inspekcijskog nadzora nakon donošenja Zakona o inspekcijskom nadzoru, uspostavićemo bolju koordinaciju na polju reforme inspekcija, sa idejom da svi načelnici vojvođanskih upravnih okruga budu uključeni u ovaj proces, s obzirom da su zaduženi za inspekcijski nadzor. Zakon je omogućio da inspekcije ne budu percipirane kao represivne, nego pre svega kao preventivno – edukativne“, rekao je Ružić.

Ministar je istakao da republička Koordinaciona komisija sprovodi svojevrsnu analizu za inspekcijski nadzor na republičkom nivou koja objedinjuje četrdeset inspekcija. Analiza podrazumeva pregled materijalnih i ljudskih resursa u inspekcijama u Republici Srbiji, te je pomoć i podrška AP Vojvodine veoma značajna, sa aspekta svojih nadležnosti i delokruga rada. Pored toga, značajna novina je i uvođenje platforme ,,e – inspektor“ u narednoj godini, koja će objediniti funkcionisanje svih inspekcija i na taj način sprovoditi sam inspekijski nadzor privrednih subjekata, po znatno transparentnijem, efikasnijem i ekonomičnijem modelu.

,,S obzirom da će se sama razmena podataka odvijati mnogo brže i efikasnije, neophodno je da sve resure upodobimo sa onim što inspekcijski nadzor jeste u 21. veku, shodno svim izazovima. Starosna dob inspektora u Srbiji je oko 54 godine, a materijalni resursi stariji od petnaest godina i ne predstavljaju adekvatne uslove za rad, pri čemu inspektori rade u otežanim uslovima“, dodao je ministar.

Članovima Radne grupe obratili su se i koordinatorka načelnika upravnih okruga, Danijela Lončar, i državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Zoran Kasalović.

Članovi su na prvoj sednici razmatrali ključna pitanja u oblasti inspekcijskog nadzora poput nedostajućeg broja i starosne strukture inspektora i njihove opremljenosti, kao i pitanje toka predmeta inspekcija i njihovog rešavanja.