Održana Konferencija posvećena efikasnoj zaštiti intelektualne svojine – važna stanica na evropskom putu Srbije

Konferencija na svojevrstan način obeležava dugu tradiciju zaštite intelektualne svojine, imajući u vidu činjenicu da je Srbija jedna od 11 zemalja potpisnica Pariske konvencije 1883. godine. Ovakve ključne teme je važno isticati i o njima javno govoriti, s obzirom na dobre rezultate koje Srbija ostvaruje u ovoj oblasti, o čemu svedoče i izveštaji Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, istakao je ovom prilikom da se konferencija organizuje na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a u saradnji i uz svesrdnu podršku Zavoda. Đoković je rekao da je cilj konferencije posvećene zaštiti intelektualne svojine, autorskih i srodnih prava upućivanje poruke javnosti da postoji spremnost da se postupci u ovom domenu uspešno sprovode od strane svih relevantnih činilaca na republičkom i pokrajinskom nivou.

,,S obzirom da je u nadležnosti Sekretarijata inspekcija za autorska i srodna prava, u saradnji sa resornim Ministarstvom našli smo najbolji model i način kako da na najefikasniji način pokušamo da sprovedimo sve mere zaštite intelektualne svojine. Pre svega moramo razmišljati o retributivnom kaznenom domenu u oblasti intelektualnih prava. U narednom periodu želimo da preko naših inspektora uspostavimo kontakte sa nadležnim organima kao što su carina, prekršajni sudovi, tužilaštvo i policija, ali i sa stručnom javnošću, i svima onima u komercijalnom domenu, kako bi produbili, inicirali i stvorili svest, predstavu i pojam o tome šta su to intelektualna prava i kako se štite“, rekao je Đoković, dodavši da je zadatak Sekreterijata da pruži pomoć privredenicima da shvate koliko je opsežan potencijal intelektualnih prava kako bi postali deo sistema koji bi im pomogli da prošire svoje kapacitete i poslovne procese.

Pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Lidija Stojanović, istakla je činjenicu da su u okviru oblasti intelektualne svojine ključne tri komponente, tačnije usklađivanje sa pravnim okvirom Evropske unije, potom sprovođenje prava i efikasna zaštita prava, kao i regulisanje administrativnih procedura. Pomoćnica ministra je napomenula da je neophodno da domaći i strani privrednici prepoznaju težnju države da na najbolji i najefikasniji mogući način zaštiti njihova prava.

Po rečima direktora Zavoda Vladimira Marića, koji je ovom prilikom istakao značaj intelektualne svojine i neophodnost njene zaštite, zaštita inteletkualne svojine ne postoji samo radi zaštite intelektualne svojine, već je tu da bi se unapredila ekonomija Srbije, kao i sam standard. Marić je naglasio da je neophdono kod mladih ljudi, koji tek počinju svoj posao u ovoj oblasti, razviti ideju i misao da nije reč o zbiru papira između fascikli, već o nečemu što predstavlja nečiju imovinu, i edukovati ih u pogledu samog koncepta intelektualne svojine i velike obaveze i značaja koju ona nosi.

Govornici na stručnom panelu Konferencije su savetnica u Zavodu, Biljana Remović Dimić, koja je istakla pojedinosti o uslugama Zavoda, kao i koordinatorka inspekcije pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Vidosava Đurić, koja je govorila o konceptu zaštite intelektualne svojine, pojmu, praksi i propisima.