O konkurentnosti u oblasti pčelarske proizvodnje na bazi integracije naučnih znanja

Novi Sad, 29. mart 2016. – Pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, za oblast zapošljavanja, preduzetništva i zanatstva dr Mirjana Kranjac, sastala se danas sa predstavnicima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Klastera ,,Panonska pčela“, sa kojima je razgovarala o mogućnostima saradnje, kako bi se, razvijanjem novih proizvoda u oblasti pčelarske proizvodnje, uticalo na unapređenje konkurentnosti domaćih proizvođača na inostranom tržištu.

Jedna od ključnih tema sastanka bila je vezana za poboljšanje kontrole kvaliteta i razvoja novih pčelarskih proizvoda na tržištu putem zastupljenijeg naučno-analitičkog učešća i pristupa Univerziteta u Novom Sadu, tačnije PMF-a. Pored toga, intenziviranje međusobne saradnje sveta nauke i privrede bi, u ovom slučaju, moglo dovesti do uspešne aplikacije za prekogranični projekat sa Republikom Hrvatskom, u oblasti pčelarstva, tačnije projekat ,,Panonska pčela 2“ (Pannonian Bee 2).

,,Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova se dugi niz godina zalaže za što efikasnije povezivanje nauke i privrede. Veoma je važno podići svest šire javnosti o značaju ovakve saradnje, zajedničkom razvoju novih proizvoda sa dodatom vrednošću, te utemeljenju vrednosti i standarda u postojeće poslovanje i proizvodnju, kako bi privrednici mogli da odgovore na zahteve svetskih tržišta“, istakla je dr Mirjana Kranjac.

Predsednik Upravnog odbora Inovativnog udruženja za unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje – Klaster ,,Panonska pčela“, Hadži Zoran Jovanović, je stava da se saradnjom sa zemljama kako iz okruženja, tako i međuregionalna saradnja sa evropskim zemljama koje vežu slični interesi, kroz međunarodne projekte, može znatno unaprediti konkurentnost u privredi, poljoprivredi i u svim segmentima proizvodnje. Saradnjom sa mnogim relevantnim naučnim institucijama, institutima i organizacijama, Klaster je na korak do osnivanja instituta za razvoj pčelarstva, koji bi bio lociran na Fruškoj gori.

Dr Kranjac je istakla da su učesnici sastanka dogovorili zajedničko apliciranje za IPA program Srbija-Hrvatska, u oblasti pčelarske proizvodnje, prevashodno u pogledu analize i kontrole kvaliteta pčelarskih proizvoda, kao i kontrole uslova i životne sredine u kojoj pčele funkcionišu. ,,Najznačajnija sfera saradnje je razvoj nove, funkcionalne hrane, na bazi meda. Klaster će se uključiti u međunarodni kongres stručnjaka iz ove oblasti, koji organizuje PMF ,,IBSC 2016“, koji će biti održan u septembru, kada će biti potpisan i memorandum o saradnji, što predstavlja naredni korak u ostvarenju zacrtanih ciljeva“, rekla je pomoćnica sekretara.

Hrvatski partner na pomenutom predstojećem projektu će biti Osječko-baranjska županija, tačnije Prehrambeno-tehnološki fakultet iz Osijeka.