,,Najbolje iz Vojvodine“: potpisani protokoli o načinu dodele i korišćenja znaka sa Turističkom organizacijom Vojvodine i Jugoinspektom

 

Novi Sad, 1. jun 2021. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam ponovo je, nakon šest godina, uspostavio oznaku kvaliteta ,,Najbolje iz Vojvodine“. Tim povodom je pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, potpisao protokole koji definišu način dodele i korišćenje ove oznake sa Turističkom organizacijom Vojvodine i preduzećem za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe i usluga ,,Jugoinspekt – Novi Sad” d.o.o.

Sekretar Ivanišević je podsetio da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, uz podršku Pokrajinske vlade, ponovo uspostavio oznaku kvaliteta ,,Najbolje iz Vojvodine“, te će nastaviti da dodeljuje ovo izuzetno važno priznanje.

,,Smatram da je svakako važno da znamo odakle proizvod dolazi, kao i o kvalitetu usluge koja se pruža u sferi turizma i ugostiteljstva, te da je nosilac znaka ispunio veoma stroge standarde. Kada govorimo o standardima i kriterijumima, ne govorimo samo u oblasti proizvodnje, nego u i o odnosu prema radnicima, a govorimo i o izvoznom programu. Potrebno je da javnost bude što bolje informisana i da se podigne svest o ovoj oznaci kvaliteta“, rekao je Ivanišević, dodavši da će se razgovarati i sa velikim trgovinskim lancima, upravo da bi kupci znali koji su to proizvodi ispunili najstrože kriterijume i da ih mogu konzumirati pouzdano, bez bojazni.

On je istakao i da se pored privrede, proizvodnje, industrije i zanatstva, uvode i kategorije građevinarstva, kao i usluge u turizmu kako bi oznaka dobila što širu primenu.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, prema odredbama protokola, između ostalog, raspisuje konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine“, bira Kontrolno telo i obrazuje Savet za utvrđivanje ispunjenosti uslova.

Jugoinspekt, kao kontrolno telo, vrši prijem prijava sa pratećom dokumentacijom, proverava ispunjenost uslova, vrši kontrolu usaglašenosti posebnih svojstava proizvoda i usluga sa podacima sadržanim u predmetu prijave i izrađuje elaborat o tome.

Sa druge strane, Turistička organizacija Vojvodine, dostavlja predlog kandidata Savetu koji utvrđuje ispunjenost uslova za korišćenje oznake, a pravilnikom uređuje posebnu kontrolu ukoliko bude neophodno.

Sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, a u ime organizacije, odnosno preduzeća, potpisnika protokola, ove dokumente su potpisali direktor TOV-a, dr Nataša Pavlović, i  v.d. direktora preduzeća, ,,Jugoinspekt d.o.o.“, Nada Pantić.

Svi potpisinici su se usaglasili oko Pokrajinske skupštinske odluke o ustanovljavanju znaka „Najbolje iz Vojvodine“, a donet je i Pravilnik o postupku, uslovima, načinu dodele i korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine“.  

Potpisivanje protokola je upriličeno u Info centru Turističke organizacije Vojvodine u Novom Sadu.