Miroslav Vasin otvorio međunarodnu konferenciju posvećenu potencijalima kanala DTD i kanalske mreže u Vojvodini

Novi Sad, 18. septembar 2015. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin, svečano je otvorio međunarodnu konferenciju ,,Kanal Dunav-Tisa-Dunav, šanse za sveobuhvatni razvoj turizma, saobraćajne infrastrukture i ruralnih oblasti bačkog regiona“. Vasin je ovom priliko skrenuo pažnju na činjenicu da se bogat potencijal kanalske mreže pokrajine još uvek ne koristi u punom kapacitetu, te da je eksploatacija tokova ove mreže putem logistike jedan od ključnih ciljeva programa koji zastupa Sekretarijat.


Konferencija koja se održava na Andrevlju u hotelu ,,CEPTOR“, je zvanična lokalna godišnja manifestacija u okviru manifestacije ,,Open Days 2015“ koja se održava u Briselu pod pokroviteljstvom Komiteta evropskih regiona i Evropske komisije. Organizator je Regionalna razvojna agencija Bačka.


,,Današnja konferencija bi trebalo da sagleda aspekt i ulogu kanala Dunav-Tisa-Dunav i kanalske mreže, sa uopštenog polazišta, u okviru privrednog razvoja, razvoja transporta i turizma u AP Vojvodini. Ovo bogatstvo koje Vojvodina poseduje, tačnije 600 km plovne kanalske mreže, gde je preko 527 km kategorisano, sadrži 17 brodskih prevodnica, od kojih je 12 u funkciji. Postoji i 40 malih specijalizovanih pristaništa. Ipak, kanal DTD je u mnogim segmentima u veoma lošem stanju. Krajem sedamdesetih i osamdesetih godina, obim ukupnog pretovara u kanalskoj mreži je prelazio 4 miliona tona godišnje, dok je poslednjih godina, ako se izuzme međunarodna luka Novi Sad, taj iznos smanjen na 500 i 600 hiljada tona godišnje, usled stalnog opadanja robnog pretovara. Iako poljoprivredni region, učešće poljoprivrednih proizvoda u robnom pretovaru u Vojvodini je svega 1 odsto. Pored toga, veoma je loš udeo vodnog saobraćaja u svim vidovima saobraćajnih kretanja u Srbiji i Vojvodini. Ipak, kanal DTD i u trenutnom stanju privlači inostrane i domaće turiste“, rekao je Vasin istakavši da je Pokrajinska vlada usvojila Program za poboljšanje privrede, preduzetništva i zanatstva, u okviru koga je strateški pravac prelaska sa drumskog na železnički i vodni saobraćaj, što bi umnogome unapredilo održivost privrede u pokrajini.

Na otvaranju se prisutnima obratio direktor RRA Bačka Srđan Vezmar, Mikael Dums sa Slobodnog univerziteta u Briselu i vodeći evropski stručnjak iz oblasti kanala i kanalske mreže, kao i predsednik opštine Bački Petrovac prof. Pavel Marčok.