18. фебруар 2020. – Jaвни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката за развој туристичког потенцијала АПВ у 2020. – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/2019), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2020. години -Набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката- („Службени лист АПВ”, бр. 2/2020 од 09.01.2020. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП  ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ -НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ И  УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ СА ИЗЈАВАМА