Ivan Đoković u Visokoj školi u Sremskim Karlovcima: Obrazovni kadar jeste faktor koji oblikuje turističku ponudu

 

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, posetio je danas Visoku školu strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima, gde je sa direktorom dr Miladinom Kalinićem razgovarao o planovima i programima Sekretarijata, kao i o studijskim programima ove naučno-obrazovne institucije, te mogućnostima saradnje na polju turizma i preduzetništva.

Potpredsednik Đoković je istakao da je ova škola jedna od retkih koja nudi obrazovni program za ugostiteljstvo i turizam, upravo ono što AP Vojvodini nedostaje kao turističkoj destinaciji. On je naveo da ljudi oblikuju turističku ponudu i ostvaruju prvi susret sa turistom na određenoj destinaciji.

,,Visoka škola u Sremskim Karlovcima će ove godine iznedriti oko stotinu obrazovanih kadrova u ugostiteljstvu i turizmu, a koje Pokrajina mora nastojati da zadrži i primeni u praksi njihovo stečeno obrazovanje. U razgovoru sa menadžmentom Škole, pokušaćemo ove kadrove da zadržimo uz pomoć podsticajnih mera, tačnije start-ap programa i programa zapošljavanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Upravo je to onaj kapacitet koji nam nedostaje da bi zaokružili turizam u Vojvodini”, rekao je Đoković, dodavši da će Sekretarijat podržati održavanje Sajma studentskog i omladinskog preduzetništva koji organizuje ova škola svake godine u maju, te da se pojedine ideje izdvoje i podstaknu kako bi se realizovale u praksi.

Osnovni zadatak Visoke škole u Sremskim Karlovcima je obrazovanje kadrova u oblasti menadžmenta u marketingu, poslovnom komuniciranju, ugostiteljstvu, a prevashodno u oblasti preduzetništva, osnaživanjem preduzetničkog duha kod mladih i početnika. Visoka škola je pobornik disciplina koje doprinose bržem uključivanju kadrova u praksu, uz razumevanje procesa globalizacije i prihvatanje evropskih standarda kvaliteta proizvoda i usluga. Dostizanje obrazovnog procesa visokog kvaliteta direktno utiče na povećanje motivacije studenata, pa samim tim i na zadovoljavanje zahteva privrede i očuvanje životne sredine.

Prema rečima dr Kalinića, ova obrazovna institucija pruža studentima stručna znanja, veštine i sposobnosti kako bi po završetku studija stupili na tržište rada u strateški važnim oblastima – privrednom razvoju, preduzetništvu, turizmu i ugostiteljstvu. U razgovorima je iskazano interesovanje za korišćenjem obrazovnih resursa i kapaciteta Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu, upravo zbog sve veće potrebe na tržištu rada i kapitala za dualnim obrazovanjem i pragmatičnom pristupu poslovanju.

Ovom prilikom je potpredsednik Đoković uručio sertifikate polaznicima Visoke škole za osvojenu zlatnu i srebrnu nagradu stečene na stručnoj praksi u Portorožu, a potom obišao i Muzej pčelarstva i Vinsku kuću ,,Živanović” koji su sastavni deo turističke ponude Sremskih Karlovaca.