Ivan Đoković: Poslovni inkubator u Bačkom Petrovcu šansa za samoodrživost poslovanja

 

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, i predsednik Opštine Bački Petrovac, Srđan Simić, obišli su prostorije Poslovnog i inovativnog centra, za podršku i razvoj novih mikro, malih i srednjih preduzeća, koji je namenjen boljem ekonomskom razvoju, poboljšanju uslova i kvaliteta života građana ove lokalne samouprave. 

Poslovni centar u Bačkom Petrovcu nastao je 2009. godine, realizacijom projekta koji je sa partnerima sprovela ova opština sredsvima Vlade Slovačke Republike u okviru programa SlovakAID, čiji su osnivači i MZ Bački Petrovac, Regionalna razvojna agencija Slovačke, VIP fond i Akademija ženskog preduzetništva. On ima funkciju poslovnog inkubatora, u kom se trenutno nalazi 12 stanara, sa ciljem da unapređenja koncepta dualnog obrazovanja, koje je postalo traženo prevashodno na međunarodnom tržištu rada.

Potpredsednik Ivan Đoković je naveo da je današnja poseta i realizovana da bi se Sekretarijat i javnost upoznala sa radom i funkcijom ovog poslovnog centra. ,,Poslovni inkubator u Bačkom Petrovcu potvrđuje svoju svrhu i samu činjenicu da je vođen stručnim menadžerskim kadrom. Ipak, deo kancelarija je prazan, tako da postoji prostor za podsticanje novih ljudi da upravo ovde započnu svoje poslovanje. Kao Sekretarijat ćemo u narednom periodu pomoći preduzetnicima, kako preko zajedničkog programa sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kroz subvencije za samozapošljavanje, tako i subvencionisanjem nabavke mašina, opreme i softvera za potrebe potencijalnih stanovnika ovog inkubatora“, istakao je Đoković, napomenuvši da se sa Edukativnim centrom Novi Sad uveliko radi na prilagođavanju obrazovnih programa za novo preduzetništvo, a sa Garancijskim fondom na starap linijama. On je najavio i zvaničnu posetu Opštini Bački Petrovac u narednom periodu, kada bi sagledao njene privredne i turističke potencijale.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je za tekuću godinu izdvojio oko 20 miliona dinara za pomoć klaster organizacijama i poslovnim inkubatorima, tačnije pomoć u vidu tehničko-tehnološkog opremanja, te sertifikacije i licenciranja. Deo sredstava će biti opredeljen za kvalitetnije osposobljavanje menadžmenta, a namera je i da se podstakne razvoj zajedničkog poslovnog proizvoda u okviru klastera i inkubatora, jer zajednički rad i usmeravanje resursa i kapaciteta, može dovesti do formiranja proizvoda sa kojim bi se zajednički istupilo na tržišta.

Potpredsednik Đoković je podržao i inicijativu direktorice Akademije ženskog preduzetništva, Jane Zabunov, i najavio pružanje podrške organizaciji i realizaciji godišnje manifestacije ,,Preduzetnica Vojvodine“, koja će ove godine biti održana u aprilu ili maju mesecu. Ova manifestacija obuhvata kategorizaciju i ocenjivanje preduzetnica u tri kategorije po utvrđenim kriterijumima, i značajan je podstrek i motivacija ženskom preduzetništvu. Sam koncept nagrađivanja pruža dodatni podstrek preduzetnicama da se što aktivnije i afirmativnije uključe u međusektorsko poslovanje i umrežavanje radi što boljeg plasmana na domaćem i stranom tržištu.