Ivan Đoković: Korak ispred zakona u definisanju podsticajnih mera za socijalno preduzetništvo

 

Novi Sad, 30. novembar 2018. – Okrugli sto pod nazivom „Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – nosioci društveno odgovornog poslovanja“, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, u saradnji sa Edukativnim centrom za obuke u radnim i profesionalnim veštinama u Novom Sadu, održan je uoči Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Okrugli sto je otvorio potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, istakavši da u AP Vojvodini postoji ukupno šesnaest preduzeća koja su registrovana za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, sa ukupno 716 zasposlenih, od kojih 470 lica ima status osoba sa invaliditetom, što je od važnosti sa socijalnog aspekta, inkluzije ove ugrožene kategorije u šire društvene okvire, ali i sa aspekta socijalno orijentisanog poslovanja ovih preduzeća.

,,Zabeležen je rast broja zaposlenih u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom za 5 odsto, zbog čega je Sekretarijat osmislio čitav niz podsticajnih mera ovim preduzećima, ali i kod samozapošljavanja prednost je data ženama i osobama sa invaliditetom u većim isnosima u odnosu na ostale kategorije. Tradicionalno se pod socijalnim preduzetništvom podrazumevalo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Mi smo učinili iskorak, pionirski gest, proširivši dijapazon preduzeća koja se smatraju socijalno odgovornim na sva ona koja zapošljavaju ugrožene kategorije, posluju sa njima ili, pak, sa institucijama koje štite njihova prava“, rekao je Đoković.

Đoković je dodao da je konkurs Sekretarijata iz 2017. godine namenjen socijalnom preduzetništvu utemeljio model državne pomoći za budući period, te da su rezultati pokazali veoma pozitivne efekte.

Na skupu su govorili zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, direktor Edukativnog centra Novi Sad, Đurađ Milanović, i predsednik Saveta za socijalno preduzetništvo, dr Lazar Ožegović.

Predstavnici Udruženja „Čepom do osmeha“, Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine –Kaspev, kao i predstavnici društveno-odgovornih preduzeća, govorili su o inicijativama društvene odgovornosti i socijalnog preduzetništva kao pokretača odgovornog poslovanja, iznevši sopstvena iskustva i primere dobre prakse.

Ovom prilikom dodeljene su i zahvalnice najzaslužnijim institucijama, organizacijama i preduzećima iz oblasti socijalnog preduzetništva i društveno-odgovorne politike, a uoči Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.