Đoković učesnik javne diskusije na temu pravnih rešenja u oblasti zaštite konkurencije: Korak ka stvaranju funkcionalne tržišne privrede

 

Novi Sad, 22. januar 2019. – Javna diskusija na temu novih pravnih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, održana je danas, nakon Niša i Kragujevca, i u Novom Sadu,  u organizaciji Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam. Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, učestvovao je na javnoj diskusiji.

Đoković je istakao da je neophodno kroz pravila konkurentnosti, odnosno prevazilaženje postojećih barijera, domaćim privrednim subjektima omogućiti dostizanje određenog nivoa konkurentnosti, kako bi se izjednačili sa inostranim privrednim subjektima, koji su spremni, likvidni i izgrađivani tokom više decenija ili, pak, vekova, ušli u ,,utakmicu“ sa našim, tada nejakim i netransformisanim tržištem.

,,Покрајински секретаријат за привреду и туризам, као носећи ресор у домену не само привреде, већ и конкурентности, може да да свој осврт и мишљење на нацрт закона, те да допринесемо са аспекта засебног привредног амбијента Војводине у конципирању свих институционалних механизама који би требало да унапреде рад Комисије за заштиту конкурентности, поједностави управно-правне процедуре, хармонизује читав наш систем са системом који егзистира у ЕУ. На тај начин доприносимо напретку друштва у Војводини и Републици Србији“, рекао је Ђоковић, додавши да, у погледу привредних параметара, Војводина предњачи у односу на остатак Републике, те да постојање пољопривредних и привредних гиганата у покрајини и испреплетаност обима пословних односа који овде постоје, показују да Војводина доприноси конципирању новог закона, те бржим, целисходнијим и ефикаснијим интерграцијама у пословне процесе ЕУ.

Zakonom o zaštiti konkurencije se, u cilju ekonomskog napretka, uređuje politika i prava zaštite konkurencije na tržištu Republike Srbije, što je od izuzetnog značaja za poštenu tržišnu utakmicu, sve učesnike na tržištu, ali i za sve građane, odnosno potrošače. Postojanje efikasne konkurencije na tržištu povećava mogućnost izbora što kvalitetnijih roba i usluga, po što povoljnijim cenama.

Kroz razgovore sa predstavnicima privrede, potrošača, naučne i stručne javnosti, organizatori očekuju da se iznedre kvalitetna ključna rešenja u toku pripremnog procesa izrade nacrta novog Zakona. Javnoj debati su prisustvovali i predstavnici Komisije za zaštite konkurencije, zaduženi za izradu novog zakonodavnog okvira.

Učestvujući u diskusiji, potpredsednik Đoković je predložio da se u novom zakonu utvrde i načela zakona koja bi trebalo da nađu upotrebu u tumačenju pravnik praznina, kako bi, na što bolji način, prepoznali ratio legis tog zakona. Pored toga, on smatra da bi trebalo što jasnije definisati blanketni pojam konkurentnosti, ne samo sa aspekta povrede konkurentnosti, već i da se sa predstavi šta je zapravo pozitivna diskriminacija konkurentnosti, te šta je tzv. dozvoljeno narušavanje konkurentnosti u cilju društvenog i privrednog razvoja.