Иван Ђоковић на конференцији о одрживом развоју – КОР 2016: улагати у нове технологије и креaтивну индустрију

Конференција под називом ,,Конкурентност и одрживи развој” – КОР 2016, у организацији Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију – БСЦ у Новом Саду, уз подршку Покрајинске владе, окупила је по шести пут стручњаке из области привреде, енергетике, пољопривреде и образовања, из земље и иностранства.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић навео је овом приликом да конкурентност доприноси развоју привредног амбијента уопште, те да је она у ширем смислу индикатор инвеститорима да смо пожељно тржиште, те да свој капитал упосле на овим просторима радну снагу и производне ресурсе, док сматра да конкурентност између страних инвеститора и домаћих привредних субјеката није представљена на задовољавајући начин.

,,Наши привредни субјекти нису припремљени за тржишну утакмицу са страним инвеститором и за наступ на страним тржиштима која су постигла одређен степен квалитета. Правни оквир пресликан у такву реалност није довољно стимулативан за компаније. Присутан је недостатак инвестиционих средстава и ликвидности кроз банке које нису конкурентне у домену подстицаја ка домаћој привреди, док би малопродајни ланци требало да направе уступак домаћим привредницима како би постали конкурентни увозним артиклима. У пракси је примећено и да велики инвеститори нису достигли довољно висок ниво корпоративно-социјалне одговорности ка локалној заједници. Потребно је изменити и прилагодити структуру инвестиција потребама развоја друштва и равномерног регионалног развоја, јер се модел инвестирања присутан у нашој земљи може пре назвати социјалном политиком, а не приведно-подстицајном политиком”, рекао је Ђоковић.

Потпредседник је нагласио да се ,,цеђење суве дреновине” у сфери привреде може зауставити управо експлоатисањем нових технологија, потенцијала креативне индустрије и афирмисања образованих људи, како би се у оквиру постојећег система створила нова, додатна материјална вредност. Он је додао да овакви скупови обезбеђују повратну информацију о томе шта је неопходно урадити, те каква је визија циљних група из света привреде.

Поред анализирања праваца привредног развоја АП Војводине, на конференцији је разматрана је и енергетска политика Покрајинске владе, потом питања везана за пољопривреду у условима климатских промена, агробизнис и предузетништво, као и целоживотно учење, дуално образовање и иновативан приступ креирању образовних профила за потребе тржишта рада.

Директорица БСЦ-а, Марија Вујаковић је истакла да Центар тежи да створи чвршћу спону са предузетницима којима би могли да пруже адекватну, стручну помоћ и подршку. Потребно је изнаћи нов, иновативан начин размишљања како би привреда кренула путем убрзаног, одрживог економског развоја у условима глобалне конкурентности.

Потпредседник Ђоковић и проф. др Драгутин Станивуковић, испред Организационог одбора конференције, су овом приликом доделили сертификате “Лидер конкурентности” лауреатима Удружењу произвођача и прерађивача футошког купуса ,,Футошки купус”, компанији за производњу производа од рециклиране гуме ,,КУЕРК” из Беочина и компанији за израду предмета од пластике ,,РПЦ Пешовић” из Шимановаца.