,,Dan otvorenih vrata“ u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad

 

Novi Sad, 14. decembar 2017. – „Dan otvorenih vrata“ u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, održan je danas u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam u prisustvu brojnih zainteresovanih kako odraslih, tako i srednjoškolaca. Edukativni centar je izabran da ispred Evropske unije i Evropske komisije „European Vocational  Skills Week  2017“ organizuje ovaj događaj na kojem je predstavljen  rad Centra, obuke koje se sprovode kao i usluge koje pruža.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Branislav Bandić, istakao je značaj dualnog obrazovanja, te mogućnosti prekvalifikacija i dokvalifikacija za potrebe tržišta rada, a to je prvi korak koji mora da se načini, kako za pojedinca tako i za društvo.

,,Danas nije dovoljno imati srednjoškolsku ili fakultetsku diplomu, poznavanje rada na računaru, znanje samo jednog jezika, već morate posedovati određene veštine. Sekretarijat će i u narednoj godini nastaviti da podržava mikro i male privredne subjekte, zanatstvo, kreativnu i socijalnu ekonomiju, klaster organizacije i inkubatore. Podrška zapošljavanju i turizmu se takođe nastavlja. Nastojaćemo da novim idejama i konceptima učinimo da naša privreda bude konkurentna izazovima u 21. veku“, rekao je Bandić.

Okupljenima su se  obratili i direktor Edukativnog centra, Đurađ Milanović, direktor Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine, Dejan Avdalović, kao i predstavnik Pokrajinske nacionalne službe za zapošljavanje. Događaju su prisustvovali i pomoćnici pokrajinskog sekretara privredu i turizam, Katica Uzelac i Sergej Tamaš.

Učesnici će biti u mogućnosti da pogledaju praktičnu demonstraciju obuka kao što su obuka za zavarivača, rukovaoca građevinskim mašinama, knjigovodstvo, frizera, manikira, pedikira, informatičko opismenjavanje, znakovni i  engleski jezik, kao i da učestvuju u radionicama.

Centar su posetili i maturanti srednjih škola kojima su predstavljene mogućnosti dodatnog usavršavanja profesionalnih i radnih veština dostupne po završetku školovanja. Za njih su ovim povodom organizovane radionice u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Novi Sad na temu planiranja karijere, veština komunikacije prilikom konkursisanja za posao, kao i pisanje radne biografije.