9. јун 2020. – Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање ,,Лазар Дунђерски”

Покрајински секретаријат за привреду и туризам упућује јавни позив заинтересованим правним и физичким лицима из области привреде да предложе физичко или правно лице са пребивалиштем, односно седиштем у АП Војводини, за значајна остварења у области привреде као кандидата за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање ,,Лазар Дунђерски”, које се додељује за дугогодишњи рад у привреди и изузетне резултате у свим областима привређивања, као и за допринос у остваривању економског развоја АП Војводине, за резултате постугнуте у 2019. години.

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ФОРМУЛАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА