Укупно 70 милиона динара пласирано путем конкурса за манифестације и женско предузетништво

Нови Сад, 16. септембар 2021. – Након усвојеног ребаланска буџета у септембру текуће године, Покрајински секретаријат за привреду и туризам објавио је нове јавне конкурсе из области привреде и туризма у укупном износу од 70 милиона динара.

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић,  је на данашњој конференцији за медије изнео све релевантне чињенице поводом расписивања два нова конкурса Секретаријата за доделу бесповратних средстава за субвенционисање у 2021. години и то за организаторе манифестација у Војводини и за женско предузетништво.

Покрајински секретаријат овим конкурсима додељује субвенције у циљу повећања конкурентности, односно укупног развоја предузетништва и туристичких делатности у АП Војводини, а сами конкурси представљају основ за добијање de minimis државне помоћи.

Секретар Иванишевић је истакао да је, у односу на претходну годину, буџет Покрајинског секретаријата за привреду увећан за чак 100 одсто, те да су се стекли услови за расписивање нових конкурса.

,,Ово су за нас веома важни конкурси. Статисчки подаци показују да још нисмо достигли 50 одсто удела жена у власничкој структури привредних друштава, те да је око 30 одсто у погледу републичког просека, мање што се тиче покрајинског просека, стога је веома важна подршка предузетницама. У одабиру кандидаткиња ћемо водити рачуна и о томе колико жена запошљавају. Максималан износ по субвенцији је 400 хиљада динара, а износи су подељени по наменама“, рекао је Иванишевић.

Секретаријат ће конкурсом за женско предузетништво пласирати укупно 20 милиона динара и то по принципу рефундације, а средства су намењена за субвенционисање трошкова за набавку машина или опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуга у 2021. години.

Право учешћа на конкурсу имају привредна друштва  и предузетнице  са седиштем или регистрованом пословном јединицом на територији АП Војводине, уписани у регистар Агенције за привредне регистре, најкасније до 30. децембра 2019. године, односно да имају имају активан статус и да су разврстани на микро или мала правна лица.

Секретар Иванишевић се надовезао и на конкурс у области туризма, намењен манифестацијама, рекавши да су средства Секретаријата за организовање или за учешће на манифестацији у укупном износу од 50 милиона динара, намењена за манифестације које се одржавају или су, пак, одржане у периоду од 2. новембра 2020. до 1. новембра 2021. године. Право учешћа  имају удружења грађана и друге непрофитне институције уписанe у регистар АПР-а које својим програмима афирмишу војвођанску туристичку понуду кроз туристичко-привредне манифестације.

Сва неопходна документација се налази на веб сајту Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и на мобилној апликацији Секретаријата у рубрици ,,Јавни позиви“.

Конкурс за женско предузетништво је отворен до 30. септембра, а за манифестације до 1. октобра 2021. године.