6. април 2021. – Јавна набавка услуга – Израда IOS и Android апликације – интернет презентације Покрајинског секретаријата за привреду и туризам 2.2.7/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ