6. март 2020. – Јавни kонкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2020. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,   члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (у даљем тексту: Уредба), Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за  2020. годину и Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 06.03.2020. године, расписује

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП  ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА

ПРИЛОГ 24

ПРИЛОГ 25

ПРИЛОГ 29