5. јун 2021. – Конкурс за стицање права коришћења знака „Најбоље из Војводине“

На основу члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака ,,Најбоље из Војводине” ( ,,Службени лист АПВ”, број 20/21 ) и члана 3. став 1. Правилника о поступку, условима, начину доделе и коришћења знака ,,Најбоље из Војводине” (,,Службени лист АПВ, број  23/21) Покрајински секретаријат за привреду и туризам објављује

КОНКУРС ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗНАКА „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ“ 

ТЕКСТ КОНКУРСА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

За све информације позвати бројеве телефона: 021 456 104 и 021 487 4014.