5. мај 2021. – Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2021. години

На основу члана  43. и 59.  Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  (“Службени гласник  РС”, бр.  36/, 88/10, 38/15, 113/17-др. Закон и 113/17), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину  (“Службени лист АПВ“, бр. 66/2020), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за  2021. годину („Службени лист АПВ“, број 19/2021) и Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2021. години („Службени лист АПВ“, број 19/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам дана 05 маја 2021. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ