4. мај 2023. – Јавни kонкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2023. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину (“Службени лист АПВ”, бр. 54/2022), у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18) (у даљем тексту: Уредба), Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину (“Службени лист АПВ”, бр. 3/2023) и Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, број 18/2023), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 04. маја 2023. године расписује

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ