4. maj 2023. – Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2023. godini

Na osnovu člana 43. i 51. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022), u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/18) (u daljem tekstu: Uredba), Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 3/2023) i Pravilnikom o dodeli sredstava za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, broj 18/2023), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dana 04. maja 2023. godine raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2023. GODINI

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC