4. мај 2023. – Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2023. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17-др. Закон, 113/17 и 49/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ, број 54/22), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину („Службени лист АПВ“, број 3/2023) и Правилником о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину („Службени лист АПВ“, број 18/2023), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 04. маја 2023. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ