4. maj 2023. – Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2023. godini

Na osnovu člana 43. i 51. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17-dr. Zakon, 113/17 i 49/21), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV, broj 54/22), u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu („Službeni list APV“, broj 3/2023) i Pravilnikom o dodeli subvencija za samozapošljavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2023. godinu („Službeni list APV“, broj 18/2023), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dana 04. maja 2023. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2023. GODINI

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM