4. мај 2023. – Јавна набавка услуге – Израда Анализе о утицају коришћења ,,онлајн” маркетинга на повећање попуњености индивидуалних туристичких капацитета на Фрушкој гори ЈН 2.2.36/2023

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ