31. мај 2018. – Јавна набавка – услуга – Претходни и периодични прегледи запослених у покрајинским органима ЈН МВ 1.2.8./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

31. мај 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 8. мај 2018. године до 10.00 часова.

31. мај 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 1

31. мај 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 2

15. јун 2018. – ОДЛУКА о додели уговора

28. јун 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија 1

28. јун 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија 2