30. октобар 2019. – ИЗМЕНА конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије AП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2019. години – међународне манифестације

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број: 60/2018 и 40/2019-ребаланс) члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017)  и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години – манифестације („Службени лист АПВ”, бр. 08/2019 од 13.02.2019. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ КОНКУРСА