29. септембар 2021. – Јавна набавка услуга – Куповина времена за телевизијско емитовање прилога и садржаја о праћењу рада и активности Секретаријата ЈН 2.2.15/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ