29. септембар 2023. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, бр: 54/2022, 27/2023 – ребаланс и 35/2023 – ребаланс) и члана 5. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години („Службени лист АПВ“, бр: 38/2023) Покрајински секретаријат за привреду и туризам, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ УЗ ОБРАЗАЦ