27. јул 2018. – Јавна набавка – набавка радова – Замена постојеће сигнализације на деоници бициклистичке руте ЕУРОВЕЛО 6 на територији АП Војводине ЈН ОП 1.3.1./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

27. јул 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 27. август 2018. године до 10.00 часова.

27. јул 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

7. септембар 2018. – ОДЛУКА о додели уговора

20. септембар 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору