26. мај 2021. – Јавна набавка услуге – Ex – Post преглед ефеката документа јавне политике – Програм развоја туризма АП Војводине за период 2018 – 2022. године ЈН 2.2.44/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ